Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 8 m.Chojna:


Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości, położonych w obrębie 8m.Chojna:

  • działka nr 36/204 o pow.11,4945 ha zabudowana budynkami innymi (była kotłownia), przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, sklasyfikowana jako Bi-0,4332ha, Bp-1,6668ha,PsIV-5,7162ha,PsV-1,9238ha, PS VI-1,7545ha;

  • działka niezabudowana nr 36/206 o pow.2,6250 ha, sklasyfikowana jako PsIV-2,4677ha, RIIIb-0,1573ha

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojna. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy nieruchomości oznaczone są jako tereny do opracowania szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego.

cena wywoławcza działki nr 36/204 117.833,00 zł wadium 11.784,00zł

cena wywoławcza działki nr 36/206 17.005,00 zł wadium 1.700,00zł

Prawo pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnej.

Sprzedaż niniejszych nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2007 r. od godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

Wadium należy wpłacić na konto BS Chojna 03937000070000066420000002 najpóźniej do dnia 7 maja 2007 r.

Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.

Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem.

Bliższych informacji udziela Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 14 85 wew. 61.

Burmistrz

Adam Fedorowicz


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
27 mar 2007

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
27 mar 2007, godz. 11:22

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
27 mar 2007, godz. 11:22