Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg na sprzedaż działek 36/10, 36/11, 36/12 położonych m.Chojna obręb 8


 

Data : 2007 - 02 - 19

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg na sprzedaż działek położonych :

m.Chojna obręb 8

- działka nr 36/10 o pow. 0,7291 ha, niezabudowana, sklasyfikowana - Bp.

- CENA WYWOŁAWCZA - 114.100,- WADIUM - 11.410,-ZŁ.

( teren po rozebranych obiektach jest nieuporządkowany.Część nieutwardzona działki

porośnięta chwastami, samosiewami drzew i krzewów).

- działka nr 36/11 o pow. 0,7673 ha, niezabudowana, sklasyfikowana - Bp

CENA WYWOŁAWCZA - 120.080,-zł. - WADIUM - 12.080,-ZŁ.

( teren po rozebranych obiektach jest nieuporządkowany.Część nieutwardzona działki

porośnięta chwastami, samosiewami drzew i krzewów).

UWAGA - do cen osiągniętych w drodze przetargu doliczony będzie 22 % podatek VAT.

- działka nr 36/12 o pow. 0,7881 ha, zabudowana budynkami przemysłowo-usługowymi o pow. zabudowy 302,40m2

CENA WYWOŁAWCZA - 147.490,-zł. - WADIUM - 14.749,-ZŁ.

(Budynki od ok.12 lat nieużytkowane. Część nieutwardzona działki porośnięta chwastami, samosiewami drzew i krzewów)

 

PRZETARG odbędzie się dnia 22 marca 2007 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul.Jagiellońska 4 , pokój nr 12 od godz. 10 15 co 10 min.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta . WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 marca 2007 r. w kasie tut. Urzędu lub na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika , który przetarg wygrał.

Uczestnikom , którzy nie wygrają przetargu , wpłacone wadium zostanie zwrócone

z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 10,-zł.

WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚĆI I REALIZACJI ZAMIERZEŃ

INWESTYCYJNYCH :

1.Inwestor jest zobowiązany do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej

inwestycji uzbrojenia technicznego ,

2. Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń

w porozumieniu z właścicielem,

3.Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości .

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4), telefon 091 414-14- 85 wew.60.

Burmistrz

 

mgr Adam Fedorowicz

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
19 lut 2007

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
19 lut 2007, godz. 12:57

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
19 lut 2007, godz. 12:57