Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budowę boksów garażowych w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 18 m2


2007 - 02 - 19

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budowę boksów garażowych w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 18 m2

 

DZIAŁKA nr 38/45 o pow. 3643 ha położona w m. Chojna ul.Gen.Wł.Sikorskiego,

obręb 8 (teren byłego lotniska).

Na powyższej działce przewiduje się budowę 19 stanowisk garażowych :

 

- 15 stanowisk garażowych w udziale do 1824/100 000 części

CENA WYWOŁAWCZA - jednego udziału - 2.362,-

- 4 stanowiska garażowe w udziale do 1823/100 000 części

CENA WYWOŁAWCZA - jednego udziału - 2.361,-

WADIUM WYNOSI 10 % KAŻDEGO UDZIAŁU . Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony będzie 22 % podatek VAT .

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu będzie podstawą do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu .

Pierwsza opłata za grunt , płatna jest przed podpisaniem aktu notarialnego - wynosi 25 %.

 

Kolejne opłaty roczne płatne są przez 98 lat do 31 marca każdego roku , wynoszą 5% ceny

gruntu ustalonej w przetargu . Cena gruntu będąca podstawą do ustalenia opłat rocznych

może być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

PRZETARG odbędzie się dnia 22 marca 2007 r. o godz. 10 45

w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pok. nr 12.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta . WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 19. 03. 2007 r. na konto BS Chojna nr

03937000070000066420000002.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika , który przetarg wygrał.

Uczestnikom , którzy nie wygrają przetargu , wpłacone wadium zostanie zwrócone

z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 10,-zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed przystąpieniem do przetargu, oferenci powinni zapoznać się z warunkami przetargu

dotyczącymi planu zagospodarowania terenu. Natomiast pozwolenie na budowę otrzymywać

będą imiennie nabywcy ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie Wydział Architektury

i budownictwa w oparciu o zatwierdzony projekt techniczny zabudowy.

Jednocześnie informuje się, że przyszły nabywca może dokonać zabudowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu i pozwolenia na budowę.

Ustala się obowiązek rozpoczęcia budowy w terminie 1 roku od dnia zawarcia umowy

notarialnej oraz zakończenia budowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej.

WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚĆI I REALIZACJI ZAMIERZEŃ

INWESTYCYJNYCH :

1.Inwestor jest zobowiązany do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej

inwestycji uzbrojenia technicznego ,

2. Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń

w porozumieniu z właścicielem,

3.Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości .

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4), telefon 091 414-14- 85.

 

Burmistrz

 

mgr Adam Fedorowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
19 lut 2007

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
19 lut 2007, godz. 12:59

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
19 lut 2007, godz. 12:59