Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 231/1 o pow. 0,2193 ha, położonej w obrębie Krajnik Górny . Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą 10104.


Chojna, dnia 10 października 2007 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 231/1 o pow. 0,2193 ha, położonej w obrębie Krajnik Górny . Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą 10104.

Działka sklasyfikowana R-III a, R-III b i N. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojna są to tereny wskazane pod budownictwo.

CENA WYWOŁAWCZA wynosi - 35.000,-zł - WADIUM - 3.500,-zł

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 22 % podatek VAT .

Minimalne postąpienie wynosi 350,-zł

W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.

Kupujący dokonają na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości

Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

PRZETARG odbędzie się dnia 22listopada 2007 r. w siedzibie Urzędzie Miejskim w Chojnie ul.Jagiellońska 4 , pokój nr 12 o godz. 11 15 .

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 listopada 2007 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4), telefon 091 414-14- 85 wew.60.

 

 

Burmistrz

 

mgr Adam Fedorowicz

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szustakiewicz

Data wytworzenia:
12 paź 2007

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Oczyński

Data publikacji:
12 paź 2007, godz. 11:04

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Oczyński

Data aktualizacji:
12 paź 2007, godz. 11:04