Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi (hangary samolotowe) i nieruchomości niezabudowanej, położonych w obrębie 8 m. Chojna składających się z trzech działek


Chojna , dnia 23.03.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy

przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi (hangary samolotowe) i nieruchomości niezabudowanej, położonych w obrębie 8 m. Chojna składających się z trzech działek:

działka niezabudowana nr 36/114 o pow.4 4284 m2, cena - 632.078,00 zł

działka zabudowana nr 36/111 o pow.1 1878 m2, cena -134.914,00 zł

działka zabudowana nr 35 o pow.3871m2, cena - 77.773,00 zł

Działki zabudowane sklasyfikowane jako: „Bi”, działka niezabudowana sklasyfikowana jako „Bp”. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań
i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna -„Tereny budowlane”

Cena wywoławcza : 844.765,00zł Wadium : 84.477,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2007r. o godz. 10.00 w siedzibie tut. urzędu, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna (pok. nr 12).

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu dla działki niezabudowanej nr 36/114 będzie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, najpóźniej do dnia 28.05.2007r., przelewem na konto BS Chojna 03937000070000066420000002.

Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia
do zawarcia aktu notarialnego. Koszt aktu notarialnego ponosi kupujący.

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone.

Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
w porozumieniu z właścicielem.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik tut. urzędu (pok.8) tel.4141485, 4141295 wew.61.

Burmistrz

Adam Fedorowicz


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
26 mar 2007

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
26 mar 2007, godz. 09:50

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
26 mar 2007, godz. 09:50