Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „Remont nawierzchni bitumicznej placu przy ul. Jagiellońskiej 12 w Chojnie.”


O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZGMINYCHOJNA OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

tel. (091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

na: Remont nawierzchni bitumicznej placu przy ul. Jagiellońskiej 12 w Chojnie.”

CPV45233220-7 ; CPV45233270-2 ;CPV45233290-8

Pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego do kontaktów z oferentami:

Stanisław Dzieńdziczewski -tel. (0-91) 414 14 85 lub w siedzibie Zamawiającego pokój nr 17

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Chojnie pok. nr 17 . Cena 1 kompletu wynosi 20,00 zł. ( dwadzieścia złotych),

w przypadku przesyłania SIWZ pocztą plus 10 zł. za kosztpaczki.

Wadium -3.000,00 zł. (trzy tysiące złotych). Wadium może być wniesione

w pieniądzu na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Chojnie nr 03937000070000066420000002 przelewem do dn. 31.08.2006r. do godz. 10.00, lub w innej formie dopuszczonej ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Chojnie; ul. Jagiellońska 4; pokój nr 12 w terminie do 31 sierpnia 2006 r. godz.1000. Oferent będzie związany ofertą do dnia 01.10.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający otworzy oferty w dniu 31 sierpnia2006 r .godz. 1030 w Urzędzie Miejskim w Chojnie- pokój nr 12.

Termin realizacji zamówienia :

-I ETAP do 30.11.2006 r.

-II ETAP do 30.06.2006 r.

płatność w terminie 30 dni od zakończenia poszczególnych etapów

dopuszcza się możliwość zapłaty do 50% wartości całego zamówienia w pierwszym okresie realizacji zadania w przypadku wykonania zakresu robót z etapu I i II określonego w SIWZ.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieńpublicznych oraz wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena -100%

BURMISTRZ

WOJCIECHKONARSKI


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
O G O S Z E N I E remont placu przy ulicy jagiellonskiej 12 (DOC, 24.50Kb) 2006-08-21 09:43:21 34

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_Plac_ul.Jagiellonska (DOC, 467.00Kb) 2006-08-21 09:46:48 60

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Slepy kosztorys (DOC, 64.50Kb) 2006-08-21 09:50:16 57
UMOWA PLAC UL JAGIELLONSKA (DOC, 59.50Kb) 2006-08-21 09:49:43 69

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
21 sie 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
21 sie 2006, godz. 09:43

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
21 sie 2006, godz. 09:43