Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na„ wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku przedszkola miejskiego w Chojnie”


 

O G Ł O S Z E N I E

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO

 

ul. Jagiellońska 4

 

74-500 Chojna

 

 

 

tel. (091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

 

 

 

CPV 74232000-4

 

na„ wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku przedszkola miejskiego w Chojnie

 

Pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego do kontaktów z oferentami:

 

Maria Ilińczyk i Józef Domeradzki - tel. (0-91) 414 14 85 lub w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2 lub 10.

 

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Chojnie pok. nr 2 lub 10 .

 

 

 

Wadium - 500,00 zł. (pięćset złotych). Wadium może być wniesione

 

w pieniądzu na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Chojnie nr 03937000070000066420000002 przelewem do dn. 05.09.2006r. do godz. 12.00, lub w innej formie dopuszczonej ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Chojnie; ul. Jagiellońska 4; pokój nr 12 w terminie do 05 września 2006 r. godz. 1200. Oferent będzie związany ofertą do dnia 04.10.2006r.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

 

Zamawiający otworzy oferty w dniu 05 września 2006 r .godz.1230 w Urzędzie Miejskim w Chojnie - pokój nr 12.

 

Termin realizacji zamówienia : wrzesień 2006 - grudzień 2006r.

 

 

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22

 

ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%

 

 

 

BURMISTRZ

 

WOJCIECH KONARSKI

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OG OSZENIE projekt przedszkole (DOC, 29.00Kb) 2006-08-11 14:21:41 33

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_proj.przedszkole (DOC, 465.00Kb) 2006-08-11 14:13:37 67

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
przedszkole (DOC, 24.50Kb) 2006-09-22 13:28:35 91

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
11 sie 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
11 sie 2006, godz. 14:13

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
11 sie 2006, godz. 14:13