Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Budowę kanalizacji sanitarnej z rur PEHD o średnicy Ø 63 mm i dł. 221,5 m. i PVC Ø 160 mm i dł. 17,5 m.

O G Ł O S Z E N I E   BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY   o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna   tel. (091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17   na:   Budowę kanalizacji sanitarnej z rur PEHD o średnicy Ø 63 mm i dł. 221,5 m.  i PVC Ø 160 mm i dł. 17,5 m.  oraz przepompowni ścieków w miejscowości Krzymów gm.Chojna.   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Chojnie pok. nr 2 lub 10 lub pobrać na stronie internetowej www.chojna.pl w BIP- przetargi . Cena 1 kompletu w przypadku przesyłania SIWZ pocztą wynosi 20 zł. (słownie: dwadzieścia złotych) za koszt przesyłki   Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Chojnie; ul. Jagiellońska 4; pokój nr 12 w terminie do dnia 23 maja 2007 r. do godz. 1100 Zamawiający otworzy oferty w dniu 23 maja 2007 r .godz. 1115   w Urzędzie Miejskim w Chojnie ; ul. Jagiellońska 4 - pokój nr 12. Termin realizacji zamówienia : czerwiec – sierpień  2007 r. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego do kontaktów z oferentami: Maria Ilińczyk - tel.(0-91) 414 14 85 wew. 32  w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2 lub 10. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:  - cena - 100%;                                                                                                BURMISTRZ                                                                                    ADAM FEDOROWICZ               Chojna dnia 25.04.2007r.

Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_kanal.Krzymow (DOC, 450.00Kb) 2007-04-26 13:38:30 80

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
PIO 2215-2 2007wszyscy oferenci (DOC, 25.50Kb) 2007-05-21 11:52:58 42
wszyscy oferenci PIO 2215-2 2007 (DOC, 28.00Kb) 2007-05-18 13:26:14 89

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Rozstrzygniecie (DOC, 27.50Kb) 2007-06-12 15:29:59 70

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
26 kwi 2007

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
26 kwi 2007, godz. 13:38

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
26 kwi 2007, godz. 13:38