Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Gminy Chojna

 OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony

na ochronę ubezpieczeniową Gminy Chojna

 

1.      Termin realizacji zamówienia:
od 01.01.2008r. – 31.12.2010 r.

 

2.      Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC).

CPV 66330000

 

3.      Opis wymagań dotyczących zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ można pobrać na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl
lub siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

 

4.      Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

5.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz spełniają warunki określone w SIWZ.

 

6.      Kryteria oceny ofert:
1) cena łączna ubezpieczenia 70%
2) zaakceptowanie klauzul dodatkowych 30%

Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów, ustaloną zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ.

 

7.      Nie wymaga się wniesienia wadium.

 

8.      Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

Edward Bajer Kancelaria Brokerska, Szczecin Pl. Batorego 3,

Jerzy Grafowski Kancelaria Brokerska, Mierzyn ul. Tęczowa 13A,
tel. 091 4842156, fax 091 4881984

 

9.      Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z załącznikami według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do dnia 20.12.2007 r.
do godz. 1030 w Urzędzie Miejskim ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, pok. nr 12 (sekretariat).

 

10.   Otwarcie ofert nastąpi 20.12.2007 r. o godz. 1100

 

11.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz
 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OG OSZENIE- ostateczne (PDF, 23.21Kb) 2007-12-05 17:10:49 6

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
auta (XLS, 18.50Kb) 2007-12-18 07:28:39 70
SIWZ_-_ostateczna (PDF, 311.16Kb) 2007-12-05 17:10:49 53

Wyjaśnia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Odpowiedzi SIWZChojna 2007 (PDF, 98.14Kb) 2007-12-14 13:50:47 12
zalacznik wykaz (PDF, 443.60Kb) 2007-12-05 17:10:49 13

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szustakiewicz

Data wytworzenia:
05 gru 2007

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Oczyński

Data publikacji:
05 gru 2007, godz. 17:10

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Oczyński

Data aktualizacji:
05 gru 2007, godz. 17:10