Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Wykonanie i montaż 22 szt. tablic z nazwiskami i numerami mogił – kwater 972 żołnierzy Armii Sowieckiej pochowanych na cmentarzu woje


O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZGMINYCHOJNA OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

tel. (091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

Na:

Wykonanie i montaż22 szt. tablic z nazwiskami i numerami mogił - kwater

972 żołnierzy Armii Sowieckiej pochowanych na cmentarzu wojennym w

Chojnie”CPV 45215400-1, CPV 45265100-9.

Pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego do kontaktów z oferentami:

Stanisław Dzieńdziczewski oraz Jan Będzak - tel. (0-91) 414 14 85 lub w siedzibie Zamawiającego pokój nr 15 lub 17

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Chojnie pok. nr 15 lub 17 . Cena 1 kompletu wynosi 20,00 zł netto ( dwadzieścia złotych),

w przypadku przesyłania SIWZ pocztą plus 10 zł. za kosztpaczki.

Wadium -2.000,00 zł. (dwa tysiące złotych). Wadium może być wniesione

w pieniądzu na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Chojnie nr 03937000070000066420000002 przelewem do dn. 11.09.2006r. do godz. 10.00, lub w innej formie dopuszczonej ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Chojnie; ul. Jagiellońska 4; pokój nr 12 w terminie do 11 września 2006 r. godz.1000. Oferent będzie związany ofertą do dnia 29.08.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający otworzy oferty w dniu 11 września2006 r .godz. 1030 w Urzędzie Miejskim w Chojnie- pokój nr 12.

Termin realizacji zamówienia : od wrzesnia do końca października 2006 r. płatność listopad 2006 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieńpublicznych oraz wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena -100%

BURMISTRZ

WOJCIECHKONARSKI


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_Tablice_cmentarz_wojenny (DOC, 1.31Mb) 2006-08-22 14:32:57 694

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
22 sie 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
22 sie 2006, godz. 14:32

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
22 sie 2006, godz. 14:32