Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 254/2 o pow. 0,1653 ha, położonej w obrębie Nawodna na 2 działki.


O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na p o d z i a ł geodezyjny nieruchomości stanowiącej własność

Gminy Chojna :

Wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 254/2 o pow. 0,1653 ha,

położonej w obrębie Nawodna na 2 działki.

Oferty na podział należy składać oddzielnie na każde zadanie w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4;pokój nr 12 w terminie do dnia 3 sierpnia 2007 r. do godziny 14 00 .

Zamawiający otworzy oferty w dniu 3 sierpnia 2007 r. o godz. 14 15

w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4 - pokój nr 12.

TERMIN realizacji zamówienia : listopad 2007 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (oferenci powyższe potwierdzą złożonym oświadczeniem).

Pracownik upoważniony przez zamawiającego do kontaktów z oferentami :

Małgorzata Juzyszyn - tel. (091) 414 14 85 lub w siedzibie zamawiającego pokój nr 4 lub 6.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie : c e n a - 100 %

Chojna, dnia 13.07.2007 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
19 lip 2007

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
19 lip 2007, godz. 15:30

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
19 lip 2007, godz. 15:30