Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na: wykonanie prac ekshumacyjnych żołnierzy Armii Sowieckiej i członków ich rodzin oraz pochowanie szczątków na cmentarzu komunalnym przy ul. Odrzańskiej w Chojnie


O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

tel. (091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

Na: wykonanie prac ekshumacyjnych żołnierzy Armii Sowieckiej i członków ich rodzin oraz pochowanie

szczątków na cmentarzu komunalnym przy

ul. Odrzańskiej w Chojnie.

CPV 93700000-5 , CPV 45215400-1.

Pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego do kontaktów z oferentami:

Stanisław Dzieńdziczewski oraz Jan Będzak - tel. (0-91) 414 14 85 lub w siedzibie Zamawiającego pokój nr 15 lub 17

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Chojnie pok. nr 15 lub 17 . Cena 1 kompletu wynosi 20,00 zł netto ( dwadzieścia złotych),

w przypadku przesyłania SIWZ pocztą plus 10 zł. za koszt paczki.

Wadium - 3.000,00 zł. (trzy tysiące złotych). Wadium może być wniesione

w pieniądzu na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Chojnie nr 03937000070000066420000002 przelewem do dn. 24.10.2006r. do godz. 10.00, lub w innej formie dopuszczonej ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Chojnie; ul. Jagiellońska 4; pokój nr 12 w terminie do 24 październik 2006 r. godz.1000. Oferent będzie związany ofertą do dnia 23.11.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający otworzy oferty w dniu 14 listopad 2006 r .godz. 1030 w Urzędzie Miejskim w Chojnie - pokój nr 12.

Termin realizacji zamówienia : od listopada do 15 grudnia 2006 r., płatność grudzień 2006 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%

BURMISTRZ

WOJCIECH KONARSKI


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
O G O S Z E N I E (DOC, 24.00Kb) 2006-10-31 12:30:20 37

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_Przetarg_ekshumacja (DOC, 3.23Mb) 2006-10-31 12:30:20 57
SIWZ_Przetarg_ekshumacja_-_sprostowany (DOC, 3.23Mb) 2006-11-07 15:31:11 190

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Modyfikacja SIWZ ekshumacja 07-11-2006 (DOC, 29.00Kb) 2006-11-07 15:31:11 53
Poprawiona data w og oszeniu na14.11.2006 (DOC, 24.00Kb) 2006-11-02 10:38:45 68

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
31 paź 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
31 paź 2006, godz. 12:30

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
31 paź 2006, godz. 12:30