Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Grzybno gmina Chojna polegającego na dociepleniu ścian budynku , wykonaniu wieńca, wymianie pokrycia dachu i przemurowanie kominów

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna   tel. (091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17 CPV 45210000-2 na„ wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Grzybno gmina Chojna polegającego na dociepleniu ścian budynku , wykonaniu wieńca, wymianie pokrycia dachu  i przemurowanie kominów” Pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego do kontaktów z oferentami: Maria Ilińczyk - tel. (0-91) 414 14 85 wew. 32 lub w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2 lub 10.   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Chojnie pok. nr 2 lub 10 lub pobrać na stronie internetowej www.chojna.pl w BIP- przetargi . Cena 1 kompletu w przypadku przesyłania SIWZ pocztą wynosi 20 zł. (słownie: dwadzieścia złotych) za koszt przesyłki   Wadium   - 4.000,00 zł. (cztery  tysiące złotych). Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Chojnie nr 03937000070000066420000002 przelewem do dn. 23.05.2007r. do godz. 10.00, lub w innej formie dopuszczonej ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Chojnie; ul. Jagiellońska 4; pokój nr 12 w terminie do 23 maja 2007 r. godz. 1000. Oferent będzie związany ofertą do dnia 21.06.2007r. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. Zamawiający otworzy oferty w dniu 23 maja 2007 r .godz.1030 w Urzędzie Miejskim w Chojnie - pokój nr 12. Termin realizacji zamówienia :   czerwiec - wrzesień  2007r.   W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%                                                                                                           BURMISTRZ                                                                                                          ADAM   FEDOROWICZ

Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_Grzybno_szko_a (DOC, 553.00Kb) 2007-04-26 13:25:18 85

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Rozstrzygniecie (DOC, 27.00Kb) 2007-06-12 15:33:12 67

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
26 kwi 2007

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
26 kwi 2007, godz. 13:25

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
26 kwi 2007, godz. 13:25