Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej do 60.000 EURO na: Przygotowanie terenu pod małą infrastrukturę turystyczną w Zatoni Dolnej, remont i adaptację świetlicy na punkt informacji turystycznej w Krajniku Dolnym.
O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej do 60.000 EURO

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

tel. (091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

na:

Przygotowanie terenu pod małą infrastrukturę turystyczną w Zatoni Dolnej, remont i adaptację świetlicy na punkt informacji turystycznej w Krajniku Dolnym.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7; 28822100-1

W ramach projektu:

"Budowa infrastruktury i promocja turystyczna w regionie przygranicznym Krajnik Dolny- Zatoń Dolna; projekt zrównoważonego rozwoju."

Nr wniosku INT/MV-BB-PL/3.B3/2005/047

 

Wyżej wymieniony projekt jest realizowany w ramach

Programu INTERREG III A Polsko - Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych

Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia - Polska

(Województwo Zachodniopomorskie)

 

Pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego do kontaktów z oferentami: Mariusz Hadrzyński - tel. (0-91) 414 10 35 lub w siedzibie Zamawiającego pokój nr 5.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać pod adresem: Komplet Inwest s.j., Tomasz Lebiecki, ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wlkp., woj. lubuskie, tel. 095 7356251, fax 095 7356252, e-mail: biuro@kompletinwest.com, www.kompletinwest.com oraz na stronie www.bip.chojna.pl.

 

Oferty należy składać do 12.04.2007 r., do godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający otworzy oferty w dniu 12.04.2007 r. o godz. 1215

w Urzędzie Miejskim w Chojnie - pokój nr 12.

Termin realizacji zamówienia:

01.05.2007 roku do 31.05.2007 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1. Cena 100%.

BURMISTRZ

ADAM FEDOROWICZ


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
og oszenie NA INFRASTRUKTURE TURYSTYCZN (DOC, 41.00Kb) 2007-03-12 14:58:04 36

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (PDF, 2.96Mb) 2007-03-15 14:10:06 151

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
12 mar 2007

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
12 mar 2007, godz. 14:55

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
12 mar 2007, godz. 14:55