Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO Na: „Zagospodarowanie i urządzenie kwater pochowanych szczątków żołnierzy Północnej Grupy Wojsk Federacji Rosyjskiej i ich rodzin na cmentarzu komunalnym przy ul. Odrzańskiej w Chojnie”


 

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

tel. (091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

 

Na: „Zagospodarowanie i urządzenie kwater pochowanych szczątków żołnierzy Północnej Grupy Wojsk Federacji Rosyjskiej i ich rodzin na cmentarzu komunalnym przy ul. Odrzańskiej w Chojnie”

CPV 93700000-5 , CPV 45215400-1.

Pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego do kontaktów z oferentami:

Jan Będzak - tel. (0-91) 414 14 85 lub w siedzibie Zamawiającego pokój nr 15

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Chojnie pok. nr 15 lub 17 . Cena 1 kompletu wynosi 20,00 zł netto ( dwadzieścia złotych),

w przypadku przesyłania SIWZ pocztą plus 10 zł. za koszt paczki.

Wadium - 2.000,00 zł. (dwa tysiące złotych). Wadium może być wniesione

w pieniądzu na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Chojnie nr 03937000070000066420000002 przelewem do dn. 22.06.2007r. do godz. 10.00, lub w innej formie dopuszczonej ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Chojnie; ul. Jagiellońska 4; pokój nr 12 w terminie do 22.06.2007 r. godz.1000. Oferent będzie związany ofertą do dnia 29.06.2007r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający otworzy oferty w dniu 22.06.2007r. godz. 1030 w Urzędzie Miejskim w Chojnie - pokój nr 12.

Termin realizacji zamówienia : od czerwca do 31 sierpnia 2007 r., płatność wrzesień 2007 r.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%

BURMISTRZ

ADAM FEDOROWICZ

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Mogi a zbiorowa Nr 1 (DOC, 103.50Kb) 2007-06-15 15:07:21 86

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Mogi_qa_zbiorowa_Nr_2 (DOC, 96.00Kb) 2007-06-15 15:07:39 70

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Schemat kwatery cmentarz komunalny ul.Odrzanska w Chojnie (DOC, 28.50Kb) 2007-06-15 15:07:58 66

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Specyfikacja cmentarz komunalny (DOC, 451.00Kb) 2007-06-15 15:08:41 53

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wykaz mogi pojedynczych 1,2,3,4, (DOC, 70.50Kb) 2007-06-15 15:08:54 71

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
za cznik nr 6 WYKAZ POCHOWANYCH (DOC, 154.50Kb) 2007-06-15 15:09:06 45

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szustakiewicz

Data wytworzenia:
15 cze 2007

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Oczyński

Data publikacji:
15 cze 2007, godz. 15:06

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Oczyński

Data aktualizacji:
15 cze 2007, godz. 15:06