Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w m. Chojna ,obręb 3 :


2007 - 03 - 30

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w m. Chojna ,obręb 3 :

- działka nr 56/6 o pow. 0,2067- rodzaj użytków R IV b,

CENA WYWOŁAWCZA - 25.000-zł. - WADIUM - 2.500,-zł.

Na działce rosną samosiewny drzew i krzewów liściastych, w granicy działki nr 56/6 i drogi gminnej działka nr 51 stoi słup energetyczny i biegnie linia napowietrzna NN,

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 22 % podatek VAT.

Kupujący dokonają na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości .

Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem .

Działka obciążona jest prawem pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych .

PRZETARG odbędzie się dnia 10 maja 2007 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul.Jagiellońska 4 , pokój nr 12 , godz. 1115

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta . WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 7 maja 2007 r. na konto BS Chojna nr

03937000070000066420000002.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika , który przetarg wygrał.

Uczestnikom , którzy nie wygrają przetargu , wpłacone wadium zostanie zwrócone

z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 10,-zł.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4) , telefon 091 414-14- 85 wew.60.

 

 

 

 

Burmistrz

 

mgr Adam Fedorowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
03 kwi 2007

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
03 kwi 2007, godz. 12:22

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
03 kwi 2007, godz. 12:22