Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 8 m. Chojna:


Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci

przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 8 m. Chojna:

działka niezabudowana nr 36/114 o pow.4 4284 m2, KW 44178, cena działki 442.455,00zł,

działka zabudowana dwoma byłymi hangarami samolotowymi nr 36/111
o pow.1 1878 m2, KW 44175, cena działki 94.440,00zł,

działka zabudowana nr 35 byłym hangarem samolotowym i budynkiem pomocniczym
o pow. 3871m2, KW 36978, cena działki 54.441,00zł,

 

Nieruchomości sklasyfikowane są jako: „Bi” oraz „Bp”. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna -„Tereny budowlane”

Sprzedaży podlegają wyżej wymienione trzy nieruchomości łącznie, których

Cena wywoławcza wynosi : 591.336,00zł Wadium : 59.134,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2007r. o godz. 10.00 w siedzibie tut. urzędu, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna (pok. nr 12).

 

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu dla działki 36/114 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, najpóźniej do dnia 19.11.2007r., przelewem na konto BS Chojna 03937000070000066420000002.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok.8)
tel. 091 4141485, 091 4141035 wew.61.

Burmistrz

Adam Fedorowicz

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szustakiewicz

Data wytworzenia:
12 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Oczyński

Data publikacji:
12 wrz 2007, godz. 09:02

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Oczyński

Data aktualizacji:
12 wrz 2007, godz. 09:02