Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę na rok szkolny 2006/2007 węgla kamiennego, miału węglowego i oleju opałowego do szkół podstawowych, gimnazjum i świetlic środowiskowych na terenie gminy Chojna.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWEINIA PUBLICZNEGO

 

Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie

ul. Jagiellońska 12

tel. (091) 414 30 32, fax (091) 414 11 17

ogłasza

przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

na dostawę na rok szkolny 2006/2007 węgla kamiennego, miału węglowego i oleju opałowego do szkół podstawowych, gimnazjum i świetlic środowiskowych na terenie gminy Chojna.

 

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 12 lub pocztą bezpłatnie.

 2. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z kosztem dowozu:

  • węgla kamiennego (gat.I) w ilości ok. 120 ton do szkół podstawowych w: Godkowie, Grzybnie, Lisim Polu, Strzelczynie, Krzymowie oraz świetlic środowiskowych w: Godków Osiedle, Jelenin, Krajnik Dolny, Krajnik Górny, Mętno, Rurka,

  • miału węglowego w ilości ok. 20 ton do Szkoły Podstawowej w Strzelczynie;

  • oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 100 tys. litrów do: Gimnazjum w Chojnie oraz szkół podstawowych : w Brwicach, Krzymowie, Nawodnej.

 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących poszczególne rodzaje opału.

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 • Zamawiający nie żąda wadium.

 • Termin związania ofertą 30 dni.

 • Termin realizacji zamówienia: od października 2006r. do maja 2007r.

 • W postępowaniu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ.

 • Kryteria wyboru oferty: 100% cena.

 • Oferty należy składać w Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie ul. Jagiellońska 12, w sekretariacie w terminie do dnia 14 września 2006r. do godziny 1100, w zamkniętych kopertach, oddzielnie na każdy rodzaj paliwa, z napisem: „Olej opałowy lekki, węgiel kamienny, miał węgla kamiennego". Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 września 2006r. o godzinie 1130 w Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie ul. Jagiellońska 12.

   

  Dyrektor

  Anna Kwaśniak

   


 • Załączniki do pobrania

  Ogłoszenie zamówienia

  Plik Nazwa Data dodania Pobrań
  og oszenie ASIIS na opa dla szko (DOC, 24.00Kb) 2006-08-29 14:48:33 2

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Osoba odpowiadająca za treść informacji

  Redaktor Mariusz Hadrzyński

  Data wytworzenia:
  29 sie 2006

  Osoba dodająca informacje

  Mariusz Hadrzyński

  Data publikacji:
  29 sie 2006, godz. 14:48

  Osoba aktualizująca informacje

  Mariusz Hadrzyński

  Data aktualizacji:
  29 sie 2006, godz. 14:48