Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 38/45 o pow. 0,3643 ha, położonej w obrębie nr 8 m. Chojna przeznaczonej pod budowę boksów garażowych w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 18 m2.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 38/45 o pow. 0,3643 ha, położonej w obrębie nr 8 m. Chojna przeznaczonej pod budowę boksów garażowych w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 18 m2.

Na powyższej działce przewiduje się budowę 12 stanowisk garażowych :

 

- 8 stanowisk garażowych w udziale do 1824/100 000 części

CENA WYWOŁAWCZA - jednego udziału - 2.500,- zł - Wadium - 250,-zł

- 4 stanowiska garażowe w udziale do 1823/100 000 części

CENA WYWOŁAWCZA - jednego udziału - 2.500-zł - Wadium - 250,-zł

Minimalne postąpienie wynosi - 30,-zł

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony będzie 22 % podatek VAT .

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu będzie podstawą do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu .

Pierwsza opłata za grunt , płatna jest przed podpisaniem aktu notarialnego - wynosi 25 % ceny gruntu ustalonej w przetargu.

Kolejne opłaty roczne płatne są przez 98 lat do 31 marca każdego roku , wynoszą 5% ceny

gruntu ustalonej w przetargu . Cena gruntu będąca podstawą do ustalenia opłat rocznych

może być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRZETARG odbędzie się dnia 20 grudnia 2007r. od godz. 1115
w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pok. nr 12.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 17 grudnia 2007 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚĆI I REALIZACJI ZAMIERZEŃ

INWESTYCYJNYCH :

1. Kupujący dokonają na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości

Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

2.Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości .

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4), telefon 091 414-14- 85.

Burmistrz

 

mgr Adam Fedorowicz


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szustakiewicz

Data wytworzenia:
19 lis 2007

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Oczyński

Data publikacji:
19 lis 2007, godz. 09:42

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Oczyński

Data aktualizacji:
19 lis 2007, godz. 09:42