Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 159 o pow. 0,17 ha , rodzaj użytków - Bp-R IV a, KW- 41408, położonej w obrębie Strzelczyn.


Chojna, dnia 14 września 2007

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 159 o pow. 0,17 ha , rodzaj użytków - Bp-R IV a, KW- 41408, położonej

w obrębie Strzelczyn.

CENA WYWOŁAWCZA - 18.000 ,-zł - WADIUM - 1.800,-zł.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony będzie podatek VAT ( 22%).

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 180,-zł.

W stosunku do nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych .

Kupujący dokonają na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości.

Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

 

PRZETARG odbędzie się dnia 18 października 2007 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul.Jagiellońska 4, pokój nr 12 o godz. 10 45.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 15 października 2007 r. w kasie tut.Urzędu lub na konto BS Chojna nr 03 937000070000066420000002 .

 

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium , a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom , którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Wydziału Rolnictwa i Geodezji UM w Chojnie

(pokój nr 4 ) , telefon 414 - 14 - 85 (wew.60).

 

Burmistrz

 

 

mgr Adam Fedorowicz


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szustakiewicz

Data wytworzenia:
19 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Oczyński

Data publikacji:
19 wrz 2007, godz. 08:55

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Oczyński

Data aktualizacji:
19 wrz 2007, godz. 08:55