Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z dwóch działek, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - nr 97/3 o pow. 0,6673 ha, rodzaj użytków R-RIVb, Ł-ŁIV i W, - nr 97/4 o pow. 0,6290 ha, rodzaj użytków R-RIVb, Ł-ŁIV i W, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Chojna, przy ul. Szczecińskiej, gmina Chojna, województwo zachodniopomorskie przy drodze krajowej Nr 26 łączącej Chojnę


Chojna, dnia 24 września 2007 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z dwóch działek, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - nr 97/3 o pow. 0,6673 ha, rodzaj użytków R-RIVb, Ł-ŁIV i W, - nr 97/4 o pow. 0,6290 ha, rodzaj użytków R-RIVb, Ł-ŁIV i W, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Chojna, przy ul. Szczecińskiej, gmina Chojna, województwo zachodniopomorskie przy drodze krajowej Nr 26 łączącej Chojnę z przejściem granicznym Krajnik Dolny - Schwedt.

Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą 37454.

(Przez środek działki nr 97/4 przechodzi napowietrznna linia energetyczna wsparta na dwóch betonowych słupach.

Działka nr 97/3 bezpośrednio przylega do działki nr 97/4, na powyższej działce występują nieliczne nasadzenia starych drzew liściastych).

Zgodnie z wydaną decyzją ustalającą warunki zabudowy nieruchomość przeznaczona jest pod budowę stacji paliw płynnych z towarzyszącą zabudową handlowo-usługową wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą .

CENA WYWOŁAWCZA wynosi - 2.520 136,-zł. - WADIUM - 252.020,-zł

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 22 % podatek VAT .

Minimalne postąpienie wynosi 25.210,-zł.

Kupujący dokonają na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości

Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

PRZETARG odbędzie się dnia 6 grudnia 2007 r. w siedzibie Urzędzie Miejskim w Chojnie ul.Jagiellońska 4 , pokój nr 12 o godz. 10 00 .

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 grudnia 2007 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4), telefon 091 414-14- 85 wew.60.

 

 

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szustakiewicz

Data wytworzenia:
25 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Oczyński

Data publikacji:
25 wrz 2007, godz. 12:38

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Oczyński

Data aktualizacji:
25 wrz 2007, godz. 12:38