Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie Rurka gm. Chojna, działka 387/5 o pow.0,0573 ha.


Chojna, dnia 20.09.2007r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy

nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie Rurka gm. Chojna, działka 387/5 o pow.0,0573 ha.

Stan techniczny budynków zły.

W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako: B-RIVa

i B-ŁIII. Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza : 32.730,00zł Wadium : 3.273,00zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż - 330,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2007 r.
godz. 10.00 w siedzibie tut. urzędu, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna (pok. nr 12).

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta.

Wadium należy wpłacić do kasy tut. urzędu (pok. nr 1) lub na konto BS Chojna 03937000070000066420000002 najpóźniej do dnia 26 października 2007r.

Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z ich właścicielem, usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości oraz wznowienia granic nieruchomości. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Bliższych informacji udziela Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok.8) tel. 091 4141485, 091 4141295 wew.61.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internatowej: www.bip.chojna.pl

Burmistrz

Adam Fedorowicz

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szustakiewicz

Data wytworzenia:
24 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Oczyński

Data publikacji:
24 wrz 2007, godz. 10:48

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Oczyński

Data aktualizacji:
24 wrz 2007, godz. 10:48