Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych położonych, w m.Chojna, obręb 8 (teren byłego lotniska)


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych położonych, w m.Chojna, obręb 8 (teren byłego lotniska):

- działka nr 38/28 o pow. 0,2390 ha - rodzaj użytków Bp,

CENA WYWOŁAWCZA - 36.375,-zł. - WADIUM - 3.638,-zł.

- działka nr 38/29 o pow. 0,3921 ha - rodzaj użytków Bp ,

CENA WYWOŁAWCZA - 59.677,-zł. - WADIUM - 5.968,-zł.

- działka nr 38/30 o pow. 0,4486 ha - rodzaj użytków Bp ,

CENA WYWOŁAWCZA - 68.276,-zł. - WADIUM - 6.828,-zł.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 22 % podatek VAT .

PRZETARG odbędzie się dnia 4 października 2007r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pok. nr 12:

- działka nr 38/28 - godz. 10 00 ,

- działka nr 38/29 - godz. 1015,

- działka nr 38/30 - godz. 10 30.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta . WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 01. 10. 2007 r. na konto BS Chojna nr

03937000070000066420000002.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika , który przetarg wygrał.

Uczestnikom , którzy nie wygrają przetargu , wpłacone wadium zostanie zwrócone

z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 10,-zł.

WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚĆI I REALIZACJI ZAMIERZEŃ

INWESTYCYJNYCH :

1.Inwestor jest zobowiązany do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej

inwestycji uzbrojenia technicznego ,

2. Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń

w porozumieniu z właścicielem,

3.Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości .

Kupujący dokonają na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości .

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4), telefon 091 414-14- 85.

Burmistrz

 

mgr Adam Fedorowicz

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szustakiewicz

Data wytworzenia:
30 sie 2007

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Oczyński

Data publikacji:
30 sie 2007, godz. 12:59

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Oczyński

Data aktualizacji:
30 sie 2007, godz. 12:59