Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki rolnej nr 199 o pow. 1,0967 ha, sklasyfikowanej Ł IV-1,0339 ha i W-Wył. - 0,0628 ha położonej w m.Chojna , obręb 6.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki rolnej nr 199 o pow. 1,0967 ha, sklasyfikowanej Ł IV-1,0339 ha i W-Wył. - 0,0628 ha położonej w m.Chojna , obręb 6.

CENA WYWOŁAWCZA - 11.325,-zł WADIUM - 1.133,-zł

Działka obciążona jest prawem pierwokupu na rzecz Agencję Nieruchomości Rolnych w Szczecinie.

Kupujący dokonają na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości .

Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń

w porozumieniu z właścicielem .

PRZETARG odbędzie się dnia 20 września 2007 r. o godz. 10 30 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul.Jagiellońska 4 , pokój nr 12 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 17 września 2007 r. w kasie tut.Urzędu lub na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002 . Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika , który przetarg wygrał.

Uczestnikom , którzy nie wygrają przetargu , wpłacone wadium zostanie zwrócone

z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 10,-zł.

WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚĆI I REALIZACJI ZAMIERZEŃ

INWESTYCYJNYCH :

1.Inwestor jest zobowiązany do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej

inwestycji uzbrojenia technicznego ,

2.Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości .

Szczegółowych informacji udziela pracownik Wydziału Rolnictwa i Geodezji UM w Chojnie

(pokój nr 4 ) , telefon 091 414 - 14 - 85 (wew. 60) .

 

 

 

Burmistrz

 

mgr Adam Fedorowicz

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szustakiewicz

Data wytworzenia:
20 sie 2007

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Oczyński

Data publikacji:
20 sie 2007, godz. 15:23

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Oczyński

Data aktualizacji:
20 sie 2007, godz. 15:23