Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 2 :


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 2 :

- działka nr 195/2 o pow. 0,2225 ha - rodzaj użytków Ł IV i W,

CENA WYWOŁAWCZA -22.847,-zł. - WADIUM 2.285,-zł.

- działka nr 195/3 o pow. 0,1813 ha - rodzaj użytków Ł IV i W,

CENA WYWOŁAWCZA 19.171,-zł. - WADIUM - 1.918,-zł.

- działka nr 195/4 o pow. 0,2015- rodzaj użytków Ł IV i W,

CENA WYWOŁAWCZA 20.937,-zł. - WADIUM - 2.094,-zł.

Do cen osiągniętych w drodze przetargu doliczony zostanie 22 % podatek VAT .

Kupujący dokonają na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości .

Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem .

UWAGA

W pobliżu ul. Mickiewicza przebiega odkryty w pełni zagospodarowany wodociek.

Działki obciążone są prawem pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych .

PRZETARG odbędzie się dnia 9 sierpnia 2007 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul.Jagiellońska 4 , pokój nr 12 :

- działka nr 195/2 godz. 10 00

- działka nr 195/3 godz. 10 15

- działka nr 195/4 godz. 10 30

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta . WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2007 r. na konto BS Chojna nr

03937000070000066420000002.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika , który przetarg wygrał.

Uczestnikom , którzy nie wygrają przetargu , wpłacone wadium zostanie zwrócone

z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 10,-zł.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4) , telefon 091 414-14- 85 wew.60.

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szustakiewicz

Data wytworzenia:
02 lip 2007

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Oczyński

Data publikacji:
02 lip 2007, godz. 11:25

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Oczyński

Data aktualizacji:
02 lip 2007, godz. 11:25