Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie Strzelczyn :


O G Ł O S Z E N I E

 Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie Strzelczyn :

- działka nr 159 o pow. 0,17 ha , rodzaj użytków - Bp-R IV a - 0,17 ha ,

KW - 41408 .

CENA WYWOŁAWCZA - 21.360,-zł - WADIUM - 2.136,-zł.

(teren działki lekko obniżony w stosunku do drogi).

- działka nr 170 o pow. 0,15 ha , rodzaj użytków - Bp-R V - 0,15 ha ,

KW - 41408 .

CENA WYWOŁAWCZA - 19.200,-zł - WADIUM - 1.920,-zł.

(teren działki nierówny, znacznie podwyższony od drogi gruntowej. Wzdłuż granicy drogi gruntowej występują nasadzenia drzew liściastych. Na przedmiotowej działce rosną stare zdziczałe drzewa owocowe).

Do cen osiągniętych w drodze przetargu doliczony będzie podatek VAT ( 22%).

Działka obciążona jest prawem pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych .

Kupujący dokonają na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości .

PRZETARG odbędzie się dnia 9 sierpnia 2007 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul.Jagiellońska 4, pokój nr 12 :

-działka nr 159 godz. 10 45

-działka nr 170 godz. 1100

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2007 r. w kasie tut.Urzędu lub na konto BS Chojna nr 03 937000070000066420000002 .

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika , który przetarg wygrał.

 

Uczestnikom , którzy nie wygrają przetargu , wpłacone wadium zostanie zwrócone

z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 10,-zł.

WARUNKI DO WYKONANIA PRZEZ NABYWCĘ :

 

1. Nabywca jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń

w porozumieniu z właścicielem ,

2.Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości .

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik Wydziału Rolnictwa i Geodezji UM w Chojnie

(pokój nr 4 ) , telefon 414 - 14 - 85 (wew.60) .

 

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szustakiewicz

Data wytworzenia:
02 lip 2007

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Oczyński

Data publikacji:
02 lip 2007, godz. 11:22

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Oczyński

Data aktualizacji:
02 lip 2007, godz. 11:22