Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 3 : - działki nr 56/4, 56/5, 56/6.


2006 - 10 - 12

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 3 :

- działka nr 56/4 o pow. 0,3005 ha - rodzaj użytków R IV a i R IV b ,

CENA WYWOŁAWCZA - 42.000,-zł. - WADIUM - 4.200,-zł.

Na działce rosną samosiewny drzew i krzewów liściastych, w granicy działki nr 56/4 i drogi gminnej działka nr 51 stoi słup energetyczny i biegnie linia napowietrzna NN,

- działka nr 56/5 o pow. 0,3005 ha - rodzaj użytków R IVa i R IV b ,

CENA WYWOŁAWCZA - 42.000,-zł. - WADIUM - 4.200,-zł.

Na działce rosną samosiewny drzew i krzewów liściastych, w granicy działki nr 56/5 i drogi gminnej działka nr 51 stoi słup energetyczny i biegnie linia napowietrzna NN,

- działka nr 56/6 o pow. 0,2067- rodzaj użytków R IV b,

CENA WYWOŁAWCZA - 29.000-zł. - WADIUM - 2.900,-zł.

Na działce rosną samosiewny drzew i krzewów liściastych, w granicy działki nr 56/6 i drogi gminnej działka nr 51 stoi słup energetyczny i biegnie linia napowietrzna NN,

Do cen osiągniętych w drodze przetargu doliczony zostanie 22 % podatek VAT.

Kupujący dokonają na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości .

Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem .

Działki obciążone jest prawem pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych .

PRZETARG odbędzie się dnia 23 listopada 2006 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul.Jagiellońska 4 , pokój nr 12 :

- działka nr 56/4 godz. 10 00

- działka nr 56/5 godz. 10 15

- działka nr 56/6 godz. 10 30

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium
w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta . WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 listopada 2006 r. na konto BS Chojna nr

03937000070000066420000002.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika , który przetarg wygrał.

Uczestnikom , którzy nie wygrają przetargu , wpłacone wadium zostanie zwrócone

z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 10,-zł.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4) ,
telefon 091 414-14- 85 wew.60.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
przetarg dzia ki (DOC, 25.00Kb) 2006-10-18 14:58:33 27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
18 paź 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
18 paź 2006, godz. 14:58

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
18 paź 2006, godz. 14:58