Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „BUDOWĘ BUDYNKU GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOŚCI LISIE POLE, GMINA CHOJNA " - CPV 452 10000-2


O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

tel. (091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

na: BUDOWĘ BUDYNKU GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOŚCI LISIE POLE, GMINA CHOJNA " - CPV 452 10000-2

Pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego do kontaktów z oferentami:

Maria Ilińczyk - tel. (0-91) 414 14 85 lub w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2 lub 10.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Chojnie pok. nr 2 lub 10 . Cena 1 kompletu wynosi 20,00 zł. (dwadzieścia złotych).

w przypadku przesyłania SIWZ pocztą plus 10 zł. za koszt paczki.

Wadium - 1.000,00 zł. ( jeden tysiąc złotych). Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Chojnie nr 03937000070000066420000002 przelewem do dn. 04.08.2006r. do godz. 12.00, lub w innej formie dopuszczonej ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Chojnie; ul. Jagiellońska 4; pokój nr 12 w terminie do 04.08. 2006 r. godz.1200. Oferent będzie związany ofertą do dnia 03.09.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający otworzy oferty w dniu 04 sierpnia 2006 r .godz. 1230 w Urzędzie Miejskim w Chojnie - pokój nr 12.

Termin realizacji zamówienia : sierpień 2006 - grudzień 2006r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22

ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%

BURMISTRZ

WOJCIECH KONARSKI


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
O G O S Z E N I E 21.07.2006 (DOC, 29.00Kb) 2006-07-21 14:23:17 1

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_Lisie_Pole (DOC, 504.00Kb) 2006-07-21 14:23:17 56

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
21 lip 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
21 lip 2006, godz. 14:23

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
21 lip 2006, godz. 14:23