Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KAMIENNY JAZ GMINA CHOJNA”


O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

tel. (091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

na: MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KAMIENNY JAZ GMINA CHOJNA”

roboty budowlane : CPV 45453000-7 - realizowanego w ramach projektu pn. „Modernizacja Budynków świetlic wiejskich w gminie Chojna w nw. miejscowościach: Łaziszcze, Rurka, Kamienny Jaz, Grabowo, Strzelczyn w ramach programu INTERREG III A Polsko - Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie)

Pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego do kontaktów z oferentami:

Stanisław Dzieńdziczewski oraz Jan Będzak - tel. (0-91) 414 14 85 lub w siedzibie Zamawiającego pokój nr 15 lub 17

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Chojnie pok. nr 15 lub 17 . Cena 1 kompletu wynosi 20,00 zł. ( dwadzieścia złotych),

w przypadku przesyłania SIWZ pocztą plus 10 zł. za koszt paczki.

Wadium - 2.000,00 zł. (dwa tysiące złotych). Wadium może być wniesione

w pieniądzu na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Chojnie nr 03937000070000066420000002 przelewem do dn. 28.07.2006r. do godz. 10.00, lub w innej formie dopuszczonej ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Chojnie; ul. Jagiellońska 4; pokój nr 12 w terminie do 28 lipca 2006 r. godz.1000. Oferent będzie związany ofertą do dnia 29.08.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający otworzy oferty w dniu 28 lipca 2006 r .godz. 1030 w Urzędzie Miejskim w Chojnie - pokój nr 12.

Termin realizacji zamówienia : od lipca do końca października 2006 r. płatność listopad 2006 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%

BURMISTRZ

WOJCIECH KONARSKI


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Og oszenie Kamienny Jaz (DOC, 24.50Kb) 2006-07-18 12:08:06 69

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_i_Og_oszenie_Kamienny_Jaz_ (DOC, 1.34Mb) 2006-07-18 12:08:06 166

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
18 lip 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
18 lip 2006, godz. 12:08

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
18 lip 2006, godz. 12:08