Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Adaptacja istniejącego obiektu koszarowego na sale lekcyjne i świetlicę osiedlową położonego na terenie byłego lotniska przy ul. Kusocińskiego w Chojnie ”


O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

tel. (091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

na: Adaptacja istniejącego obiektu koszarowego na sale lekcyjne i świetlicę osiedlową położonego na terenie byłego lotniska przy

ul. Kusocińskiego w Chojnie ” w zakresie następujących robót:

- wymiana i wzmocnienie elementów konstrukcji dachu;

- wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi;

CPV 45261210-9

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać

w Urzędzie Miejskim w Chojnie pok. nr 2 lub 10 lub pobrać na stronie internetowej

www.bip.chojna.pl.

Wadium - 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) najpóźniej do dnia 25.10.2006r. do godz. 10oo w kasie tut. urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Chojnie Nr 03937000070000066420000002.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Chojnie; ul. Jagiellońska 4; pokój nr 12 w terminie do dnia 3 listopada 2006 r. do godz. 1000

Zamawiający otworzy oferty w dniu 3 listopada 2006.godz. 10,15 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ; ul. Jagiellońska 4 - pokój nr 12.

Termin realizacji zamówienia : październik - grudzień 2006 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego do kontaktów z oferentami:

Maria Ilińczyk i Józef Domeradzki - tel.(0-91) 414 14 85 lub w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2 lub 10.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%.

BURMISTRZ

WOJCIECH KONARSKI

Chojna dnia 18.10.2006r.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Og oszenie adaptacja (DOC, 28.50Kb) 2006-10-18 15:01:28 98

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
kosztorys1 (JPG, 463.55Kb) 2006-10-19 13:18:46 34
kosztorys2 (JPG, 431.33Kb) 2006-10-19 13:19:15 33
SIWZadaptacja (DOC, 237.50Kb) 2006-10-19 13:18:10 327

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
18 paź 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
18 paź 2006, godz. 15:01

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
18 paź 2006, godz. 15:01