Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO kwota określona w Rozporządzeniu PRM w sprawie kwot wartości zamówień Dz.U. z 19 maja 2006r.Nr 87 poz.604.Na zadanie pod nazwą: „Doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt sportowy, sprzęt rekreacyjny, sprzęt komputerowy (wraz z oprogramowaniem) i meble, sprzęt RTV - AGD - II etap”


0x08 graphic
0x08 graphic

 

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO kwota określona w Rozporządzeniu PRM w sprawie kwot wartości zamówień Dz.U. z 19 maja 2006r.Nr 87 poz.604.

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

tel. (091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

 

Na zadanie pod nazwą: „Doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt sportowy, sprzęt rekreacyjny, sprzęt komputerowy (wraz z oprogramowaniem) i meble, sprzęt RTV - AGD - II etap”

Zamówienie dofinansowane ze środków pochodzących z Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Program Regionalny niemiecko-polskiego obszaru granicznego na terenie Krajów Związkowych Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Polski (Województwo Zachodniopomorskie) w ramach wniosku nr INT/MV/-BB-PL/D/045/05 pn.: „ Doposażenie świetlic wiejskich szansą na poprawę życia ludności wiejskiej poprzez stworzenie szans rozwoju kulturalnego, intelektualnego, kontaktów integracyjnych ze społecznością niemiecką, a przez to również rozwoju gospodarczego regionu.”

Termin realizacji zamówienia: do 23 października 2007 r.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Chojnie pok. nr 18, odpłatnie za kwotę 20 zł wpłaconą w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnie lub na konto w BS w Chojnie Nr 30 9370 0007 0000 0664 2000 0002 lub za zaliczeniem pocztowym (20 zł + koszt przesyłki) lub bezpłatnie na stronie internetowej : www.bip.Chojna.pl

Ustala się wadium w wysokości:

    • Zadanie nr 1 Sprzęt sportowy i rekreacyjny - 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

    • Zadanie nr 2 Sprzęt komputerowy (wraz z oprogramowaniem) i meble - 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

    • Zadanie nr 3 Sprzęt RTV - AGD - 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

które należy wnieść w pieniądzu lub innej formie dopuszczonej przez ustawę.

Ofertę opakowaną i oznaczoną wg specyfikacji należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnie; ul. Jagiellońska 4; pokój nr 12 w terminie do dnia 05 września 2007 r. do godz. 1000.

Zamawiający otworzy oferty w dniu 05 września 2007 r. godz. 1030 w Urzędzie Miejskim w Chojnie; ul. Jagiellońska 4 - pokój nr 12.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,

Nie dopuszcza się zawarcia umowy Ramowej

Nie dopuszcza się Aukcji Internetowej

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na wybrane ZADANIE lub ZADANIA

Termin związania z ofertą do dnia 05 października 2007 r.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :

CPV 36420000-1 Sprzęt gimnastyczny

CPV 36410000-8 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

CPV 30231100-8 Komputery

CPV 30231200-9 Sprzęt komputerowy

CPV 30241310-6 Programy komputerowe

CPV 36533000-6 Bilard

CPV 36530000-5 Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych i towarzyskich

CPV 36120000-8 Meble inne niż biurowe

CPV 36115000-0 Krzesła

CPV 36133310-8 Biurka i stoły

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień jest Inspektor Wydziału - Będzak Jan lub Referent - Krzysztof Będkowski tel. (091) 414-14-85, 414-10-35, fax (091) 414-11-17, pokój nr 17 lub 18 (I piętro) w godz. od 8oo - 14oo, w budynku Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%.

 

BURMISTRZ

 

Chojna dn.20.08.2007r.

 

 

 

1

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Specyfikacja_Chojna_24.05.07 (DOC, 398.00Kb) 2007-08-20 12:39:40 410

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Sprostowanie 2 (DOC, 316.00Kb) 2007-08-31 13:12:22 99
sprostowanie nr. 4 (DOC, 315.50Kb) 2007-09-04 12:49:32 48
Sprostowanie dot. sprostowania z dnia 31.08.2007r. (DOC, 316.50Kb) 2007-09-03 11:03:20 82
odpowied na zapytanie do SIZW (DOC, 311.50Kb) 2007-08-22 07:55:19 50
Sprostowanie (DOC, 345.50Kb) 2007-08-28 14:46:27 36
sprostowanie do SIWZ (DOC, 314.50Kb) 2007-08-23 14:48:56 63
Umowa akt. do SIWZ - EtapII (RTF, 463.12Kb) 2007-08-20 12:39:40 24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szustakiewicz

Data wytworzenia:
20 sie 2007

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Oczyński

Data publikacji:
20 sie 2007, godz. 12:35

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Oczyński

Data aktualizacji:
20 sie 2007, godz. 12:35