Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 2:


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 2:

- działka nr 195/2 o pow. 0,2225 ha - rodzaj użytków Ł IV i W,

CENA WYWOŁAWCZA - 18.500,-zł. - WADIUM - 1.850,-zł.

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 190,-zł.

- działka nr 195/3 o pow. 0,1813 ha - rodzaj użytków Ł IV i W,

CENA WYWOŁAWCZA 15.500,-zł. - WADIUM - 1.500,-zł.

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 160,-zł.

Do cen osiągniętych w drodze przetargu doliczony zostanie 22 % podatek VAT .

Kupujący dokonają na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości.

Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

 

UWAGA

W pobliżu ul. Mickiewicza przebiega odkryty w pełni zagospodarowany wodociek.

W stosunku do nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych .

PRZETARG odbędzie się dnia 20 grudnia 2007 r.
w Urzę
dzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4 , pokój nr 12

- działka nr 195/2 godz. 10 45

- działka nr 195/3 godz. 11 00

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.
WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 17 grudnia 2007 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika , który przetarg wygrał.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4) ,
telefon 091 414-14- 85 wew.60.

Burmistrz

 

mgr Adam Fedorowicz

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szustakiewicz

Data wytworzenia:
19 lis 2007

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Oczyński

Data publikacji:
19 lis 2007, godz. 09:44

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Oczyński

Data aktualizacji:
19 lis 2007, godz. 09:44