Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OG Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie Krajnik Dolny .


OG Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie Krajnik Dolny .

DZIAŁKA nr 90/1 o pow. 0,20 ha , rodzaj użytków - R IV a KW - 39139 .

CENA WYWOŁAWCZA - 32.660,-zł - WADIUM - 3.266,-zł.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony będzie podatek VAT ( 22%).

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna, miejscowości Krajnik Dolny - działka nr 90/1 oznaczona jest symbolem UH - tereny handlu, usług i gastronomii .

UWAGA

Działka obciążona jest ważną umową dzierżawy do dnia 30.12.2007 r.

Kupujący dokonają na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości .

PRZETARG odbędzie się dnia 9 sierpnia 2007 r. o godz. 1115 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul.Jagiellońska 4, pokój nr 12.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2007r. w kasie tut. Urzędu lub na konto BS Chojna nr 03 937000070000066420000002 .

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika , który przetarg wygrał.

 

Uczestnikom , którzy nie wygrają przetargu , wpłacone wadium zostanie zwrócone

z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 10,-zł.

WARUNKI DO WYKONANIA PRZEZ NABYWCĘ :

1. Nabywca jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń

w porozumieniu z właścicielem ,

 

2.Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości .

Szczegółowych informacji udziela pracownik Wydziału Rolnictwa i Geodezji UM w Chojnie

(pokój nr 4 ) , telefon 091 414 - 14 - 85 (wew.60) .

 

Burmistrz

 

mgr Adam Fedorowicz


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szustakiewicz

Data wytworzenia:
02 lip 2007

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Oczyński

Data publikacji:
02 lip 2007, godz. 11:23

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Oczyński

Data aktualizacji:
02 lip 2007, godz. 11:23