Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

?Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; priorytet VII; działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 ,

     

        

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                 Chojna, dnia  5  luty  2013 roku.

ul. Jagiellońska 2

74-500 CHOJNA

Tel. 091 4142971 wew.27                                                                                                                                                                                     

                                                 ZAPYTANIE  OFERTOWE Nr 01/2013

          W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie projektu systemowego pn „Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; priorytet VII; działanie 7.1,  poddziałanie 7.1.1 ,

1. Zwracam się z prośbą o składanie ofert w zakresie szkoleń zawodowych i warsztatów dla kobiet:

1.      Szkolenia w zawodzie  OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA dla 14  kobiet uczestniczek projektu

- max. Ilość godzin szkolenia – 140 godz., program szkolenia powinien obejmować zajęcia   praktyczne, catering w formie obiadu,  ubezp. NW, materiały dydaktyczne, materiały do zajęć praktycznych, Ośrodek zapewnia salę do zajęć teoretycznych.

 

2.       KURS KROJU I SZYCIA   dla 14  kobiet uczestniczek projektu

- max. Ilość godzin szkolenia – 80 godz., program szkolenia powinien obejmować zajęcia   praktyczne, catering w formie obiadu,  ubezp. NW, materiały dydaktyczne, materiały do zajęć praktycznych,  wynajem Sali do zajęć praktycznych. W cenie szkolenia prosimy ująć maszyny do szycia, które po zakończeniu szkolenia będą przekazane na własność dla uczestniczek.

 

3.      Warsztaty ROZWÓJ OSOBISTY W ŻYCIU KOBIETY- dla 14 kobiet, max. Ilość godzin szkolenia – 30 godz., program szkolenia powinien obejmować catering w formie obiadu,  ubezp. NW, materiały dydaktyczne.

2. W ofercie prosimy o podanie:

- wymiaru czasu szkolenia, dokładnego planu szkolenia, całkowitego kosztu szkolenia oraz numeru wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych.

3. Planowany termin szkolenia:2013 r.

4. Oferty prosimy nadsyłać do 28   lutego  2013 roku na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 2, 74-500 Chojna z dopiskiem „Odpowiedź na zapytanie       ofertowe” lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres;  sylwia_b75@poczta.onet.pl

5. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Koordynator Projektu:

     Sylwia Balawejder, Tel. 91 4142971 wew.27, Tel. kom. 601772338

 

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

     Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

    -  cena szkolenia - 70%

    - atrakcyjność programu szkolenia – 10%%

    - certyfikat jakości – 10%

    - doświadczenie wykładowców – 10%

7.  O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów listownie.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania OPS w Chojnie do zawarcia umowy.

 

 

PIsmo PO KL cz i b gora     Projekt pn.” Praca socjalna kluczem

         do walki z bezradnością rodzin”

          współfinansowany przez Unię

      Europejską w ramach Europejskiego

                 Funduszu Społecznego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                 Chojna, dnia  5  luty  2013 roku.

ul. Jagiellońska 2

74-500 CHOJNA

Tel. 091 4142971 wew.27                                                                                                                                                                                     

                                                 ZAPYTANIE  OFERTOWE Nr 02/2013

          W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie projektu systemowego pn „Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; priorytet VII; działanie 7.1,  poddziałanie 7.1.1 ,

1. Zwracam się z prośbą o składanie ofert w zakresie szkolenia zawodowego dla mężczyzn:

1.      Szkolenia w zawodzie  STOLARZ  dla 3  uczestników projektu

- max. Ilość godzin szkolenia – 100 godz., program szkolenia powinien obejmować zajęcia   praktyczne , catering w formie obiadu,  ubezp. NW, materiały dydaktyczne, materiały do zajęć praktycznych,

Ośrodek zapewnia salę do zajęć teoretycznych, zajęcia praktyczne również będą się odbywały na terenie OPS.

2.      Szkolenia w zawodzie  MALARZ  dla 3  uczestników projektu

- max. Ilość godzin szkolenia – 150 godz., program szkolenia powinien obejmować zajęcia   praktyczne , catering w formie obiadu,  ubezp. NW, materiały dydaktyczne, materiały do zajęć praktycznych,

Ośrodek zapewnia salę do zajęć teoretycznych, zajęcia praktyczne również będą się odbywały na terenie OPS.

3.      Warsztaty dla mężczyzn BYĆ MĘŻCZYZNĄ – dla 3 mężczyzn, 12 godz. (obiad, materiały)

2. W ofercie prosimy o podanie:

- wymiaru czasu szkolenia, dokładnego planu szkolenia, całkowitego kosztu szkolenia oraz numeru wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych.

3. Planowany termin szkolenia:    2013 r.

4. Oferty prosimy nadsyłać do 28  lutego  2013  roku na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 2, 74-500 Chojna z dopiskiem „Odpowiedź na zapytanie       ofertowe” lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres;  sylwia_b75@poczta.onet.pl

5. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Koordynator Projektu:

     Sylwia Balawejder, Tel. 91 4142971 wew.27, Tel. kom. 601772338

 

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

     Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

    -  cena szkolenia - 70%

    - atrakcyjność programu szkolenia – 10%%

    - certyfikat jakości – 10%

    - doświadczenie wykładowców – 10%

7.  O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów listownie.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania OPS w Chojnie do zawarcia umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  PIsmo PO KL cz i b gora

     Projekt pn.” Praca socjalna kluczem

         do walki z bezradnością rodzin”

          współfinansowany przez Unię

      Europejską w ramach Europejskiego

                 Funduszu Społecznego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                 Chojna, dnia  5 luty  2013 roku.

ul. Jagiellońska 2

74-500 CHOJNA

Tel. 091 4142971 wew.27                                                                                                                                                                                     

 

                                                 ZAPYTANIE  OFERTOWE Nr 03/2012

          W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie projektu systemowego pn „Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; priorytet VII; działanie 7.1,  poddziałanie 7.1.1 ,

1. Zwracam się z prośbą o składanie ofert w zakresie :

1.       Warsztatów z doradcą zawodowym (grupowe i indywidualne)  dla 17  uczestników projektu

- max. Ilość godzin  - 8 godz. grup. 17 godz. indyw.   program  warsztatów powinien obejmować  

  Catering w formie obiadu,  ubezp. NW, materiały dydaktyczne.

Ośrodek zapewnia salę do zajęć teoretycznych.

2. W ofercie prosimy o podanie:

- wymiaru czasu szkolenia, dokładnego planu szkolenia, całkowitego kosztu szkolenia oraz numeru wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych.

3. Planowany termin szkolenia: marzec  2013 r.

4. Oferty prosimy nadsyłać do 28  lutego  2013 roku na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 2, 74-500 Chojna z dopiskiem „Odpowiedź na zapytanie       ofertowe” lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres;  sylwia_b75@poczta.onet.pl

5. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Koordynator Projektu:

     Sylwia Balawejder, Tel. 91 4142971 wew.27, Tel. kom. 601772338

 

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

     Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

    -  cena szkolenia - 70%

    - atrakcyjność programu szkolenia – 10%%

    - certyfikat jakości – 10%

    - doświadczenie wykładowców – 10%

7.  O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów listownie.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania OPS w Chojnie do zawarcia umowy.

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
05 lut 2013

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
05 lut 2013, godz. 11:03

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
05 lut 2013, godz. 11:03