Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

R O K O W A N I A Burmistrz Gminy Chojna ogłasza rokowania cenowe na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 334/8 o pow. 1,2284 ha położonej w obrębie Krajnik Dolny


R O K O W A N I A

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza rokowania cenowe na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 334/8 o pow. 1,2284 ha, księga wieczysta SZ1Y00054532/7, położonej w obrębie Krajnik Dolny gmina Chojna województwo zachodniopomorskie, w odległości około 0,5 km od przejścia granicznego polsko-niemieckiego.

Zgodnie z wydaną decyzją ustalającą warunki zabudowy nieruchomość przeznaczona jest pod budowę stacji paliw z infrastrukturą towarzyszącą .

CENA działki - 5.000 000,- zł. zaliczka w wysokości 500.000,-zł.

Do ceny osiągniętej w drodze rokowań doliczony zostanie 22 % podatek VAT.

Termin rokowań ustalony został na dzień 25 stycznia 2007r.godz. 10 00

Rokowania odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

Zaliczkę należy wpłacić w kasie tut.Urzędu lub na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002 .

Zainteresowani kupnem winni złożyć ofertę w zamkniętej kopercie
z napisem „Rokowania - KRAJNIK DOLNY”

w terminie do dnia 22.01.2007r. do godz. 15 00

w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4,pokój nr 12.

Oferta winna zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy z siedzibą,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań

i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- kopię dowodu wpłaty zaliczki .

Warunki rokowań :

- cena proponowana przez oferenta nie może być niższa od ceny podanej w ogłoszeniu

o rokowaniach, - przy proponowanej zapłacie ceny w ratach - nie więcej niż 5 rat rocznych

z oprocentowaniem obowiązującej stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy

Bank Polski,

- w przypadku firmy upoważnienie do jej reprezentowania i prowadzenia rokowań,

- wykonanie na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego

nabywca nieruchomości wykona na własny koszt wznowienie granic

- przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem.

- koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Oferenci mogą brać udział w części jawnej rokowań.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Wydziału Rolnictwa i Geodezji UM w Chojnie

(pokój nr 4 ) , telefon 091 414 - 14 - 85 ( wew. 60 ) .

Jeżeli ustalony nabywca w rokowaniach nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się, że Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań

bez wybrania nabywcy nieruchomości .

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
rokowania1 (DOC, 26.50Kb) 2006-11-17 14:38:31 18

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
17 lis 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
17 lis 2006, godz. 14:38

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
17 lis 2006, godz. 14:38