Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejącej sieci gazowej do kotłowni Przedszkola Miejskiego w Chojnie i kotłowni Gimnazjium im. Janusza Korczaka w Chojnie wraz z wykonaniem przyłączy kotłowni do sieci gazowej

 

 

Chojna: Zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejącej sieci gazowej do kotłowni Przedszkola Miejskiego w Chojnie i kotłowni Gimnazjium im. Janusza Korczaka w Chojnie wraz z wykonaniem przyłączy kotłowni do sieci gazowej
Numer ogłoszenia: 435916 - 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117 , strona internetowa www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejącej sieci gazowej do kotłowni Przedszkola Miejskiego w Chojnie i kotłowni Gimnazjium im. Janusza Korczaka w Chojnie wraz z wykonaniem przyłączy kotłowni do sieci gazowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy gazu ziemnego do kotłowni przedszkola i gimnazjum w Chojnie oraz wykonanie przyłączy kotłowni do sieci gazowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·        1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·        2. Uzasadnienie wyboru trybu

Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa gazu ziemnego do kotłowni Przedszkola Miejskiego w Chojnie i kotłowni Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie wraz z wykonaniem przyłączy kotłowni do sieci gazowej. Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, przedmiot zamówienia i jest świadczony tylko przez jednego Wykonawcę,który jest jedynym monopolistą działającym na obszarze monopolu naturalnego. Uzasadnienie prawne: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi okoliczność art. 67 ust.1 pkt.1 lit.a, który mówi - z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·        DUON Dystrybucja S.A., Wysogotowo k. Poznania, Serdeczna 8, Przeźmierowo, kraj/woj. Polska.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
25.10.2013.12.09.55 OGA OSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (DOC, 29.00Kb) 2013-10-25 12:09:55 14

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.11.2013.13.51.52 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (DOC, 33.50Kb) 2013-11-14 13:51:52 83

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
25 paź 2013

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
25 paź 2013, godz. 12:09

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
25 paź 2013, godz. 12:09