Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/2012 W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie projektu systemowego pn ?Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; priorytet VII; działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1

 

Projekt pn.” Praca socjalna kluczem

do walki z bezradnością rodzin”

   współfinansowany przez Unię

      Europejską w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

 

 

                                                                         Chojna, dnia  10  stycznia  2012 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej        

ul. Jagiellońska 2

74-500 CHOJNA

Tel. 091 4142971 wew.27                                                                                                                                                                                     

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE Nr 02/2012

          W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie projektu systemowego pn „Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; priorytet VII; działanie 7.1,  poddziałanie 7.1.1 ,

1. Zwracam się z prośbą o składanie ofert w zakresie szkolenia zawodowego:

1.      Szkolenia w zawodzie GLAZURNIK-POSADZKARZ  dla 5  uczestników projektu

- max. Ilość godzin szkolenia – 200 godz., program szkolenia powinien obejmować zajęcia   praktyczne , catering,  ubezp. NW, materiały dydaktyczne, materiały do zajęć praktycznych,

Ośrodek zapewnia salę do zajęć teoretycznych.

 

2. W ofercie prosimy o podanie:

- wymiaru czasu szkolenia, dokładnego planu szkolenia, całkowitego kosztu szkolenia oraz numeru wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych.

3. Planowany termin szkolenia: marzec-kwiecień  2012 r.

4.Oferty prosimy nadsyłać do 10   lutego  2012 roku na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 2, 74-500 Chojna z dopiskiem „Odpowiedź na zapytanie       ofertowe”lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres;  sylwia_b75@poczta.onet.pl

5. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Koordynator Projektu:

     Sylwia Balawejder, Tel. 91 4142971 wew.27, Tel. kom. 601772338

 

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

     Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

    -  cena szkolenia - 70%

    - atrakcyjność programu szkolenia – 10%%

    - certyfikat jakości – 10%

    - doświadczenie wykładowców – 10%

7.  O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów listownie.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania OPS w Chojnie do zawarcia umowy.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
11 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Piotr Radziszewski

Data publikacji:
11 sty 2012, godz. 14:32

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Radziszewski

Data aktualizacji:
11 sty 2012, godz. 14:32