Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 04/2012 W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie projektu systemowego pn ?Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; priorytet VII; działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1

 

 

 

 

     Projekt pn.” Praca socjalna kluczem

         do walki z bezradnością rodzin”

          współfinansowany przez Unię

      Europejską w ramach Europejskiego

                 Funduszu Społecznego

_____________________________________________________________________________________

     

ZAPYTANIE  OFERTOWE Nr  04/2012

          W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie projektu systemowego pn „Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; priorytet VII; działanie 7.1,  poddziałanie 7.1.1 , zwracamy się z zapytaniem ofertowym na:

1.      Przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznegostanowiącego etap realizacji projektu dla 17 uczestników projektu, (dodatkowo w zależności od potrzeb dla członków rodzin – osób z otoczenia).   Ilość godzin wsparcia psychologicznego zostanie ustalona indywidualnie.

2.      Indywidualne wsparcie psychologiczne powinno obejmować m.in. następujące zagadnienia:

- podniesienia wiary we własne możliwości przez uczestników

- podniesienie poczucia własnej wartości

- określenia mocnych i słabych stron

- wsparcie psychologiczne przy  rozwiązywaniu problemów

- trening umiejętności wychowawczych

       3.  Termin realizacji umowy: Indywidualne wsparcie psychologiczne będzie się odbywać w Ośrodku    

             Pomocy Społecznej w Chojnie, 2 x w miesiącu, w dni ustalone indywidualnie, w godz. od 12.00-15.00

             w okresie 01 marca 2012 do 30 listopada 2012 roku.

 

  WYMAGANIA WZGLĘDEM OFERENTA:

  -Oferent powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykształcenie wyższe zawodowe z   zakresu psychologii potwierdzone odpowiednimi dokumentami, umiejętności niezbędnych do wykonania zadania z zakresu indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego oraz doświadczenia w pracy psychologa.

-  Udokumentowane doświadczenie w zakresie : prowadzenia warsztatów psychologicznych i poradnictwa indywidualnego,

- pracy z rodzinami,

- opis doświadczenia zawodowego zgodny z załącznikiem Nr2 do niniejszego zapytania,

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe (kopie potwierdzone. za zgodność z oryginałem)

- ewentualne rekomendacje i referencje (kopie potwierdzone za zgodność z  oryginałem)

 

Przewidujemy podpisanie z Wykonawcą umowy-zlecenia.

 

KRYTERIA OCENY:

1.      Cena oferty – 60%

2.      Doświadczenie oferenta w realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia – 40%

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1.      Oferty należy składać bezpośrednio lub przesłać do Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 2, 74-500 CHOJNA, w terminie do 10 lutego 2012 roku,do godz. 15.15.  wg. załącznika Nr 1

2.      Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na usługi psychologiczne w ramach projektu systemowego pn. „Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin”

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

1.      Negocjacji, w przypadku gdy cena zawarta w ofercie przewyższać będzie kwoty przewidziane w budżecie projektu na usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.

2.      Wglądu w oryginały dokumentów, których kopie zostaną złożone w ofercie.

 

O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani telefoniczne bądź listownie.

 

            Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje

            Powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

            Dodatkowych informacji udziela P. Sylwia Balawejder – Koordynator projektu Tel. 091 414 29 71

            wew. 27  

 

 

·         Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.01.2012 r.

·         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.bip.plw dniu 12.01.2012r.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik1 (ZIP, 65.88Kb) 2012-01-12 10:36:49 64

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
12 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Piotr Radziszewski

Data publikacji:
12 sty 2012, godz. 10:36

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Radziszewski

Data aktualizacji:
12 sty 2012, godz. 10:36