Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego

 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych przetwarzanych przez system monitoringu jest Gmina Chojna - Urząd Miejski w Chojnie przy ulicy Jagiellońskiej 4, 74-500 Chojna, telefon: 91 414-12-95, adres e-mail: info@chojna.pl
  2. Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować za  pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@chojna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i  bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, a  także ochrony mienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym.
  4. Dane będą zarejestrowane w formie elektronicznej wyłącznie w postaci obrazu i  przechowywane przez okres 14 dni od dnia nagrania. Po upływie tego okresu dane z  monitoringu podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.
  5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.
  6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania  (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
  7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez Administratora do  Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
  8. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem monitoringu jest niezbędne do zapewnienia porządku publicznego oraz ochrony osób przebywających w obszarze monitorowanym.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
klauzula informacyjna (DOCX, 108.52Kb) 2023-08-04 13:20:44 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Adamczyk

Data wytworzenia:
04 sie 2023

Osoba dodająca informacje

Łukasz Aderek

Data publikacji:
04 sie 2023, godz. 13:20

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Aderek

Data aktualizacji:
04 sie 2023, godz. 13:20