Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykaz jednostek poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców powiatu gryfińskiego

dot. jednostek publicznych i niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

Wykaz do pobrania w wersji PDF

Nawigacja:

 1. Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej
 2. Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne
 3. Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkohol owych i innych uzależnień, w tym narkotyków
 4. Poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w ramach interwencji kryzysowej
 5. Poradnictwo z zakresu praw konsumentów
 6. Poradnictwo dla bezrobotnych
 7. Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 
 8. Poradnictwo z zakresu praw pacjenta
 9. Poradnictwo z zakresu ubezpieczeń społecznych
 10. Poradnictwo z zakresu prawa pracy
 11. Poradnictwo dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego oraz zakresu prawa podatkowego
 12. Poradnictwo z zakresu spraw obywatelskich, praw człowieka, praw kobiet

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

Lp.

 

Nazwa jednostki realizującej poradnictwo specjalistyczne

 

Zakres udzielanych  porad

Nazwa jednostki

Rodzaj placówki

Adres jednostki 

Numer telefonu, fax,  e-mail 

Strona internetowa

Dni i godziny działalności jednostki

Kategoria dostępu do usługi

Sposób umawiania się  na wizyty

1

Punkt Doradztwa i Konsultacji

 • udzielanie informacji o dyżurach specjalistów zatrudnionych w punkcie,
 • udzielanie informacji o ośrodkach leczenia uzależnień,
 • przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

publiczna

ul. Łużycka 12 74-100 Gryfino

91 416 25 27

www.ops.gryfino.pl

poniedziałek – piątek  w godz. 7.30- 15.30

mieszkańcy gminy Gryfino

osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy OPS

 

2

Dział pracy socjalnej

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej ramach zadań statutowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie

publiczna

ul. Jagiellońska 2 74-500 Chojna

91 414 29 71

www.opschojna.pl

poniedziałek – piątek 

w godz. 7.15-15.15

mieszkańcy gminy Chojna

osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy OPS

 

3

Punkt Doradztwa i Konsultacji

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej ramach zadań statutowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach

publiczna

ul. Skośna 6

74-110 Banie

91 416 29 71

91 506 70 25

662 296 079

www.bip.gops.banie.pl

poniedziałek – piątek w godz.  7.00-15.00

mieszkańcy gminy Banie

osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy OPS

4

Doradztwo i Konsultacje

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej ramach zadań statutowych

Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie

publiczna

ul. św. Floriana 10

74-106 Stare Czarnowo

91 312 41 41

www.gops.stareczarnowo.pl

poniedziałek –
piątek w godz.
7.30-15.30
mieszkańcy gminy Stare
Czarnowo
osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy OPS

5

Doradztwo i Konsultacje

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej ramach zadań statutowych

Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Widuchowej

publiczna

ul. Grunwaldzka 8

74-120 Widuchowa

91 416 72 55

www.widuchowa.pl/strona/menu/9_osrodek_pomocy_spolecznej

poniedziałek – piątek w godz.

7.15-15.15

mieszkańcy gminy Widuchowa

osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy OPS

6

Doradztwo i Konsultacje

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej ramach zadań statutowych

Ośrodek Pomocy

Społecznej w Trzcińsku Zdroju

publiczna

ul. Rynek 12

74-510 Trzcińsko Zdrój

91 414 84 19

www.trzcinsko-zdroj.pl

poniedziałek- czwartek 7.30- 15.30

piątek 7.00-15.00

mieszkańcy gminy Trzcińsko Zdrój

osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy OPS

7

Doradztwo i Konsultacje

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej ramach zadań statutowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu

publiczna

ul. Szeroka 12

74-503 Moryń

91 4146145

www.bip.moryn.pl

poniedziałek – piątek w godz.

7.15-15.15

mieszkańcy gminy Moryń

osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy OPS

8

Doradztwo i Konsultacje

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej ramach zadań statutowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni

publiczna

Plac Wolności 8

74-520 C edynia

91 414 46 19

www.cedynia.pl

poniedziałek – piątek w godz.

7.30-15.30

mieszkańcy gminy Cedynia

osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy OPS

9

Doradztwo i Konsultacje

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej ramach zadań statutowych

Ośrodek Pomocy

Społecznej w Mieszkowicach

publiczna

ul Chopina

74-505 Mieszkowice

91 4666 934

www.bip.ops.mieszkowice.net

 

poniedziałek – piątek w godz.

7.00-15.00

mieszkańcy gminy Mieszkowice

osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy OPS

10

PFRON Szczecin

Informowanie o możliwościach uzyskania

wsparcia w ramach zadań i programów PFRON;

rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych

publiczna

Ul. Janosika 17

71-424 Szczecin

91 350 97 00 e-mail: szczecin@pfron.org.pl

https://www.pfron.org.pl

 

poniedziałek

w godz. 8.00-18.00 wtorek-piątek w godz. 8.00-16.00

brak konieczności zapisu; osoby z niepełnosprawnościami,

przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, rodziny i opiekunowie osób niepełnosprawnych

osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy PFRON

 

Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne

Lp.

 

Nazwa jednostki realizującej poradnictwo specjalistyczne

Zakres udzielanych  porad

Nazwa jednostki

Rodzaj placówki

Adres jednostki

Numer telefonu, fax,  e-mail

Strona internetowa

Dni i godziny działalności jednostki

Kategoria dostępu do usługi

Sposób umawiania się na wizyty

11

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

porady prawne, mediacje,

porady psychologiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

publiczna

ul. Łużycka 91

74-100 Gryfino

91 404 55 04

91 416 20 17

www.pcpr-gryfino.pl

codzienne w godz. 7.30-15.30; wsparcie psychologiczne: poniedziałki w

godz. 15.00-17.00;

dyżur mediatora:

poniedziałki w godz. 15.30- 17.00

mieszkańcy powiatu

gryfińskiego osobiście lub telefonicznie w godz. pracy

osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy PCPR

12

Konsultacje z zakresu terapii rodzinnej

Ośrodek Pomocy

Społecznej w Gryfinie

Specjalista z zakresu terapii rodzinnej

publiczna

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

91 404 55 10

91 416 20 17

www.ops.gryfino.pl

7.30 – 15.30

mieszkańcy gminy Gryfino

osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy OPS

13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Porady psychologiczne

Gminny Ośrodek

Pomocy Społeczne w Baniach

publiczna

ul Skośna 6

74-110 Banie

91 416 63 24 662 296 079

www.bip.gops.banie.pl

poniedziałek – piątek 

w godz. 7.00-15.00

mieszkańcy gminy Banie

osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy GOPS

14

Poradnia

Psychologiczno-

Pedagogiczna w Gryfinie

 • doradztwo zawodowe
 • pomoc psychologicznopedagogiczna dla uczniów, rodziców, nauczycieli
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu
 • indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
 • indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży
 • pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Poradnia

Psychologiczno-

Pedagogiczna w Gryfinie

publiczna

ul Łużycka 91

74-100 Gryfino

 

 

91 416 27 37 e-mail:

gryfino@pppgryfino.pl

www.pppgryfino.pl

Gryfino:

7.30 - 15.30; dyżury specjalistów:

1.psychologów pon.14.00-16.00 wt.15.00-18.00

czw15.00-18.00

2.pedagoga/doradcy zawodowego

czw.11.00-12.00

3. logopeda pon. 17.00-18.00

wt. 17.00-18.00

 

 

Z oferty poradni mogą korzystać :

 1. Dzieci i młodzież (ze szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu  gryfińskiego) od urodzenia do ukończenia edukacji na poziomie szkoły  ponadpodstawowej
 2. Rodzice, prawni opiekunowie dzieci i młodzieży (ze szkół i placówek mających siedzibą na terenie powiatu  gryfińskiego) od urodzenia do ukończenia edukacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej.
 3. Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych mających siedzibę na terenie powiatu gryfińskiego
 4. instytucje, stowarzyszenia, organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodziny.

Pisemnie- zgłoszenie lub wniosek

15

Poradnia

Psychologiczno Pedagogiczna w

Gryfinie – filia w Chojnie

 • doradztwo zawodowe
 • pomoc psychologicznopedagogiczna dla uczniów, rodziców, nauczycieli
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży
 • -pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie – Filia w Chojnie

publiczna

ul. Dworcowa 1 74-500 Chojna

91 431 28 29

91 431 28 02

www.pppgryfino.pl

 

7.00 - 15.00; dyżury

specjalistów:

1.psychologów pon.14.00-16.00

czw. 13.00-15.00

2. logopeda pon. 15.00-16.00

Z oferty poradni mogą korzystać :

 1. Dzieci młodzież (ze szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu gryfińskiego) od urodzenia do ukończenia edukacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej
 2. Rodzice, prawni opiekunowie dzieci i młodzieży (ze szkół i placówek mających siedzibą na terenie powiatu gryfińskiego) od urodzenia do ukończenia edukacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej.
 3. Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych mających siedzibę na terenie powiatu gryfińskiego
 4. instytucje, stowarzyszenia, organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodziny.

Pisemnie- zgłoszenie lub wniosek.

16

Fundacja NAGLE SAMI

wsparcie dla osób w żałobie

Fundacja NAGLE SAMI

niepubliczna

Al. Wojska Polskiego 1A

01-524 warszawa

800 108 108 

(połączenie bezpłatne) 502 511 138

www.naglesami.org.pl

od poniedziałku do piątku w godz.

14.00-20.00

 • dla wszystkich osób w żałobie potrzebujących pomocy i wsparcia

Rezerwacja online i telefoniczna, konsultacje online i stacjonarne

17

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

przyjmowanie zgłoszeń o zaginięciu, pomoc w poszukiwaniach

Fundacja ITAKA

 

niepubliczna

skr. pocztowa 127

00-958 Warszawa 66

22 654 70 70

116 000 

(zaginione dziecko i nastolatek)

www.zaginieni.pl

dyżur całodobowy przez 7 dni w tygodniu

 • -dla rodzin i bliskich zaginionych, chcących zgłosić zaginięcie oraz otrzymać pomoc w poszukiwaniach
 • -dla zaginionych, którzy odeszli z domu świadomie, a teraz chcą tę sprawę rozwiązać

 

18

Telefon Zaufania  dla osób starszych

wsparcie, pomoc i doradztwo osobom starszym

Stowarzyszenie  mali bracia Ubogich PRZYJACIELE OSÓB STARSZYCH

niepubliczna

Warszawa

22 635 09 54

(połączenie płatne)

www.malibracia.org.pl

pn.17.00-20.00

śr. 14.00-16.00

dyżur dedykowany zapytaniom

dotyczącym

choroby Alzheimera śr.17.00-20.00 czw.17.00-20.00

dla seniorów, samotnych, potrzebujących wsparcia psychologicznego

 

19

Telefoniczne Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w stanie kryzysu psychicznego

 

 • pomoc psychologiczna,
 • pomoc prawna i socjalna, zapewnienie kontaktu z psychiatrą, prawnikiem, pracownikiem socjalnym, terapeutą uzależnień, asystentem zdrowienia, seksuologiem

 

zadanie

realizowane w ramach

Narodowego

Programu Zdrowia

 

800 70 2222 

(infolinia bezpłatna);

e-mail:

porady@centrumwsparcia.pl

www.centrumwsparcia.pl

dyżur całodobowy przez 7 dni w tygodniu

dla osób będących w kryzysie psychicznym, stanach depresyjnych, z myślami samobójczymi

 

 

Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkohol owych i innych uzależnień, w tym narkotyków

Lp.

 

Nazwa jednostki realizującej poradnictwo specjalistyczne

 

Zakres udzielanych  porad

Nazwa jednostki

Rodzaj placówki

Adres jednostki 

Numer telefonu, fax,  e-mail

Strona internetowa

Dni i godziny działalności jednostki

Kategoria dostępu do usługi

Sposób umawiania się  na wizyty

20

Punkt Doradztwa i Konsultacji

konsultacje w działaniach interwencyjno-

wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

 

publiczna

ul. Łużycka12

74-100 Gryfino

91 404 55 10

91 416 25 27

(połączenie płatne)

www.ops.gryfino.pl

poniedziałek – piątek w godz. 7.30- 15.30

mieszkańcy gminy Gryfino

osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy

21

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia 

- indywidualna lub grupowa psychoterapia dla osób uzależnionych od

alkoholu

 

NZOZ„INTERMED”

 

niepubliczna

Przychodnia

„INTERMED”

ul. Niepodległości 28

74-100 Gryfino

91 852 19 65

(połączenie płatne)

91 416 20 41

91 469 06 64

www.nzozintermed.pl

poniedziałek – piątek  w godz. 8.00 -20.00

mieszkańcy gminy Gryfino

osobiście

22

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

-indywidualna lub grupowa psychoterapia dla osób z

syndromem dorosłych dzieci alkoholików

23

Poradnia leczenia uzależnień

-indywidualna lub grupowa psychoterapia dla osób współuzależnionych

24

Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych

przyjmowanie wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe

udzielanie informacji o ośrodkach leczenia uzależnień

kierowanie na terapie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

 

publiczna

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

91 404 55 10

91 416 25 27

91 416 25 08

(połączenia płatne)

www.ops.gryfino.pl

poniedziałek – piątek w godz.

7.30- 15.30

mieszkańcy gminy Gryfino

osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy

25

Punkt terapii uzależnień

- działania interwencyjnowspierające dla osób i rodzin borykających się

z problemem alkoholowym i środkami odurzającymi

Urząd Miejski w Moryniu

 

publiczna

Plac Wolności 1 74-503 Moryń

91 466 79 50

91 466 79 68 e-mail: um@moryn.pl

www.bip.moryn.pl

poniedziałek -

piątek w godz.

7.15-15.15

osoby i rodziny wymagające wsparcia – mieszkańcy gminy Moryń

osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy

26

Gminny Punkt

Informacyjno Konsultacyjny

pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych oraz członków ich  rodzin

Urząd Miejski w Chojnie

 

publiczna

ul. Jagiellońska 2 74-500 Chojna

502 774 164

(połączenia płatne)

www.opschojna.naszops.pl

 

 

dla mieszkańców gminy Chojna

 

27

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

przyjmowanie wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe udzielanie informacji o ośrodkach leczenia uzależnień kierowanie na terapie

Gminna Komisja

Rozwiązywania problemów

Alkoholowych w Baniach

publiczna

ul. Skośna 6

74-110 Banie

91 416 63 24

662 296 079

(połączenia płatne)

www.bip.gops.banie.pl

poniedziałek -

piątek w godz.

7.00-15.00

 • dla mieszkańców gminy Banie

 

28

Infolinia AA

poradnictwo w zakresie nadużywania alkoholu

Fundacja BIURO

SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W POLSCE

niepubliczna

 

801 033 242

(połączenia płatne)

e-mail: aa@aa.org.pl

www.aa.org.pl

poniedziałek -piątek w godz. 8.00-22.00

 • dla osób z problemem alkoholowym
 • dla osób zainteresowanych tym problemem np. członków rodzin alkoholika
 • dla osób zawodowo zajmujących się problemem alkoholowym

 

29

Ogólnopolski telefon zaufania –Narkotyki- Narkomania

poradnictwo w zakresie uzależnienia od narkotyków

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

publiczna

 

800 199 990  

www.kbpn.gov.pl

Codziennie w godz. 16.00-21.00

-dla osób uzależnionych od narkotyków -dla bliskich osób uzależnionych od narkotyków

 

30

Telefon zaufania uzależnień 

pomoc osobom uzależnionym i bezdomnym, profilaktyka zachowań ryzykownych

Stowarzyszenie

„MONAR”

 

niepubliczna

Stowarzyszenie „MONAR” ul. Małkowskiego 9/2

70-305 Szczecin

574 734 814 e-mail:

pomoc@monar.org

www.monar.org

poniedziałek -piątek w godz. 14.00-18.00

dla osób uzależnionych, wykluczonych społecznie i ich rodzin

 

31

Pomarańczowa linia

Informacje i konsultacje dla rodziców i młodzieży,

którym picie alkoholu,

zażywanie narkotyków lub

inne zachowania o cechach uzależnienia utrudniają funkcjonowanie i

porozumiewanie się ze

sobą

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży (zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia)

niepubliczna

ul. St. Jaracza 40 90-252 Łódź

801 140 068

42 630 03 73 e-mail:

pomoc@pomaranczowalinia.pl

www.pomaranczowalinia.pl

poniedziałek-piątek w godz. 14.0020.00

dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywają narkotyki

 

32

Telefon zaufania - Krajowe Centrum  Przeciwdziałania uzależnieniom

pomoc osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych i ich bliskim; konsultacje i wsparcia

 

publiczna

 

800 11 08 11

 

codziennie w godz.

16.00-21.00

dla osób z Ukrainy i ich rodzin doświadczających problemów związanych z używanie środków psychoaktywnych

 

33

pomoc osobom uzależnionym od narkotyków i ich bliskim; konsultacje i wsparcia

 

publiczna

 

800 199 990

 

codziennie w godz.

16.00-21.00

dla osób uzależnionych od narkotyków

 

34

pomoc dla osób

uzależnionych behawioralnie i ich bliskich (uzależnienie od zachowań)

 

publiczna

 

801 889 880

www.kbpn.gov.pl

www.uzaleznieniabehawioralne.pl

 

codziennie w godz.

17.00-22.00

dla osób uzależnionych od hazardu, internetu, seksu, zakupów pracy czy jedzenia, dla osób bliskich osobom uzależnionym

 

 

Poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w ramach interwencji kryzysowej

Lp.

 

Nazwa jednostki realizującej poradnictwo specjalistyczne

Zakres udzielanych  porad

Nazwa jednostki

Rodzaj placówki

Adres jednostki 

Numer telefonu, fax,  e-mail 

Strona internetowa

Dni i godziny działalności jednostki

Kategoria dostępu do usługi

Sposób umawiania się  na wizyty

35

Gminny zespół interdyscyplinarny

pomoc ofiarom przemocy, wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

publiczna

ul. Skośna 6

74-110 Banie

91 506 70 25

662 296 079 e-mail:

gops@gops.banie.pl

www.bip.gops.banie.pl

od poniedziałku do piątku w godz.

7.00-15.00

dla mieszkańców gminy Banie

 

36

Punkt Terapii Uzależnień

działa interwencyjno-wspierające dla osób doznających przemocy w rodzinie i sprawców przemocy

Urząd Miejski w Moryniu

publiczna

Plac Wolności 1 74-503 Moryń

91 466 79 50 e-mail: um@moryn.pl

www.bip.moryn.pl

poniedziałek – piątek w godz.

7.15-15.15

dla mieszkańców gminy Moryń

 

37

Punkt doradztwa i konsultacji

Konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

publiczna

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

91 416 25 27

www.ops.gryfino.pl

poniedziałek – piątek w godz.

7.30-15.30

dla mieszkańców gminy Gryfino

 

38

Lokalny Telefon Zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

publiczna

 

607 770 443

 

dyżur całodobowy

dla mieszkańców gminy Gryfino

 

39

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie „Niebieska linia”

wsparcie psychologiczne lub prawne osobom uwikłanym w sytuację przemocy

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinne „Niebieska Linia”

niepubliczna

Al. Jerozolimskie

155

02-326 Warszawa

800 120 002 (połączenie bezpłatne); 

e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

 

www.niebieskalinia.info

dyżur całodobowy

dla osób uwikłanych w sytuację przemocy domowej

 

40

Centralne Zrządzanie Kryzysowe

monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

 

publiczna

Al. Ujazdowskie 5 00-583 Warszawa

785 700 177

47 72 16 900 e-mail:

dyżurny@rcb.gov.pl

 

www.gov.pl/web/rcb/zarzadzanie-kryzysowe

dyżur całodobowy

świadek zagrożenia kryzysowego, osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego

 

 

Poradnictwo z zakresu praw konsumentów

Lp.

 

Nazwa jednostki realizującej poradnictwo specjalistyczne

 

Zakres udzielanych  porad

Nazwa jednostki

Rodzaj placówki

Adres jednostki 

Numer telefonu, fax, 

e-mail 

Strona internetowa

Dni i godziny działalności jednostki

Kategoria dostępu do usługi

Sposób umawiania się  na wizyty

41

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

wsparcie w sporze z dostawcami usług i towarów, doradztwo w sprawach konsumenckich, wsparcie prawne 

Starostwo Powiatowe w Gryfinie

publiczna

ul.11-go Listopada 16D

74-101 Gryfino

 

91 404 50 00 wew. 259

www.bip.gryfino.pl

 

poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30

dla osób fizycznych (konsumentów) we wszystkich sprawach konsumenckich 

bez potrzeby umawiania się na wizyty

ul. Dworcowa 1 

74-500 Chojna

 

91 351 67 17

czw. 10.00-15.00

42

Infolinia konsumencka 

Prawo konsumenckie

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundacja Konsumentów

niepubliczna

 

801 440 220 e-mail:

fundacja@konsumenci.org

 

www.konsumenci.org

poniedziałek-piątek w godz.8.00-18.00

dla osób fizycznych (konsumentów) we wszystkich sprawach konsumenckich

 

43

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

ochrona praw konsumenckich

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

publiczna

Pl. Powstańców

Warszawy 1 

00-950 Warszawa

801 440 220 222 66 76 76 e-mail:

porady@dlakonsumentow.pl

 

www.uokik.gov.pl

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-18.00

dla osób fizycznych (konsumentów) we wszystkich sprawach konsumenckich

 

 

Poradnictwo dla bezrobotnych

Lp.

 

Nazwa jednostki realizującej poradnictwo specjalistyczne

 

Zakres udzielanych  porad

Nazwa jednostki

Rodzaj placówki

Adres jednostki 

Numer telefonu, fax,  e-mail 

Strona internetowa

Dni i godziny działalności jednostki

Kategoria dostępu do usługi

Sposób umawiania się  na wizyty

44

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie oraz filia wChojnie

Informacja dla osób poszukujących pracy o ofertach zatrudnienia, możliwościach przekwalifikowania

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

publiczna

ul Sprzymierzonych 1

74-100 Gryfino

91 416 45 15

www.gryfino.praca.gov.pl

poniedziałek-piątek

w godz. 7.30-15.30

mogą korzystać: osoby zarejestrowane osoby poszukujące pracy - pracodawcy

45

Wojewódzki Urząd Pracy

informacja o usługach urzędu

Wojewódzki Urząd

Pracy

 

publiczna

ul. A. Mickiewicza

41

70-383 Szczecin

91 42 56 100

 91 42 56 101

e-mail: sekretariat@wup.pl

www.wup.pl

poniedziałek-piątek

w godz. 7.30-15.30

mogą korzystać: osoby zarejestrowane osoby poszukujące pracy pracodawcy

 

46

Infolinia urzędów pracy - Zielona linia

Informacje o usługach urzędów pracy

Centrum

46

Infolinia urzędów pracy - Zielona linia

19524

e-mail: kontakt@zielonalinia.gov.pl

www.zielonalinia.gov.pl

poniedziałek-piątek

www.zielonalinia.gov.pl 

47

Centrum Integracji Społecznej „SOS”

aktywizacja zawodowa i reintegracja społeczna

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny

niepubliczna

ul. Energetyków 10 70-656 Szczecin

663 604 607  

e-mail: biuro@sosdlarodziny.com

www.sos.home.pl

 

poniedziałek-piątek

w godz. 8.00-15.00

dla osób w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej

 

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 

Lp.

 

Nazwa jednostki realizującej poradnictwo specjalistyczne

 

Zakres udzielanych  porad

Nazwa jednostki

Rodzaj placówki

Adres jednostki 

Numer telefonu, fax,  e-mail 

Strona internetowa

Dni i godziny działalności jednostki

Kategoria dostępu do usługi

Sposób umawiania się  na wizyty

48

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom pokrzywdzonym Przestępstwem w Gryfinie  

wsparcie informacyjne, psychologiczne, prawne i finansowe

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie  w Gryfinie

publiczna

ul. Łużycka 91

74-100 Gryfino

663 606 609

666 815 977

www.pcpr-gryfino.pl

poniedziałek i wtorek w godz. 15.00-20.00

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im bliskich

 

49

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie

wsparcie informacyjne, prawne, psychologiczne, finansowe

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny

niepubliczna

ul. Energetyków 10

70-656 Szczecin

663 606 609

697 803 070 e-mail: pomoc@sos.home.pl

 

www.sos.home.pl

poniedziałek w godz. 13.00-20.00;

wtorek w godz. 9.00-16.00;

środa-piątek w godz. 11.00-18.00;

sobota w godz. 8.00-13.00

osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie

 

50

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

wsparcie prawne, psychologiczne,

pomoc w mediacji,

pomoc w przygotowaniu wniosków/dokumentacji

Fundacja IWO – Doradztwo obywatelskie

niepubliczna

ul. Nawojowska

17a

33-303 Nowy Sącz

222 309 900

www.pokrzywdzeni.online

www.przemoc.online

www.dladziecka.online

www.swiadkowie.online

czynny całą dobę

osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich bliscy, świadkowie przestępstwa

 

 

Poradnictwo z zakresu praw dziecka

Lp.

 

Nazwa jednostki realizującej poradnictwo specjalistyczne

Zakres udzielanych  porad

Nazwa jednostki

Rodzaj placówki

Adres jednostki

Numer telefonu, fax,  e-mail 

Strona internetowa

Dni i godziny działalności jednostki

Kategoria dostępu do usługi

Sposób umawiania się  na wizyty

51

Rzecznik Praw Dziecka

wsparcie, pomoc, wysłuchanie

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

publiczna

ul. Chocimska 6

00-791 Warszawa

 

800 12 12 12

22 583 66 00 e-mail: rpd@brpd.gov.pl

www.brpd.gov.pl

czynny całą dobę

dzieci i dorośli, którzy chcą zgłosić problemy dzieci lub zaniedbania względem nich

 

52

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

pomoc i wsparcie psychologiczne w przez telefon i online

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

niepubliczna

ul. Mazowiecka

12/25

00-048 Warszawa

116 111

(bezpłatny)

www.116111.pl

7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia

Wsparcie psychologiczne: telefoniczne i mailowe

53

Telefon dla rodziców i nauczycieli 

wsparcie i informacje w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

niepubliczna

ul. Mazowiecka

12/25

00-048 Warszawa

800 100 100 e-mail: pomoc@800100100.pl

www.800100100.pl

poniedziałek-piątek w godz.

12.00-15.00

dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online

54

Linia wsparcia i telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka

przyjęcie zgłoszenia o zaginięciu dziecka,

wsparcie psychologiczne i prawne, poradnictwo

Fundacja ITAKA

niepubliczna

Skr. Pocztowa 127 00-958 Warszawa

 

116 000

22 654 70 70 e-mail: biuro@zaginieni.pl

www.zaginieni.pl

czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

dla rodziców lub opiekunów zaginionych dzieci i nastolatków

 

 

Poradnictwo z zakresu praw pacjenta

Lp.

 

Nazwa jednostki realizującej poradnictwo specjalistyczne

 

Zakres udzielanych  porad

Nazwa jednostki

Rodzaj placówki

Adres jednostki 

Numer telefonu, fax, e-mail 

Strona internetowa

Dni i godziny działalności jednostki

Kategoria dostępu do usługi

Sposób umawiania się  na wizyty

55

 

Rzecznik Praw Pacjenta

prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie naruszenia praw pacjenta

Biuro Rzecznika  Praw Pacjenta

publiczna

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

800 190 590

22 532 82 50 e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

www.gov.pl/web/rpp

poniedziałek w godz. 9.00-18.00;

wtorek-piątek w godz. 9.00-15.00

z pomocy może skorzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

56

Telefoniczna Informacja Pacjenta

informacja dotycząca praw pacjenta oraz o uprawnieniach ubezpieczenia zdrowotnego (leczenie w kraju i poza granicami)

Narodowy Fundusz Zdrowia

publiczna

ul.

Rakowiecka26/30

02-528 Warszawa

800 190 590 e-mail:

kancelariaElektroniczna@nfz.gov.pl

www.nfz.gov.pl

poniedziałek-piątek

w godz. 8.00-18.00

każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

możliwość załatwienia spraw urzędowych przez internet na ePUAP

Narodowy Fundusz

Zdrowia oddział Szczecin

ul. Arkońska 45

71-470 Szczecin

800 190 590 e-mail: kancelaria@nfzszczecin.pl

www.nfz-szczecin.pl

57

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

wsparcie i informacja w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

publiczna

Siedziba:

ul. Żurawia 4a

00-503 Warszawa

Adres do korespondencji:

Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

538 117 590 e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl

www.niepełnosprawni.gov.pl

 

z porady mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

 

58

Infolinia PFRON

informacja o możliwości wsparcia niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

publiczna

Al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa

22 581 84 10

22 50 55 500

www.pfron.org.pl

poniedziałek-piątek w godz. 9.00-15.00

dla osób niepełnosprawnością, ich rodzin, pracodawców

Na stronie PFRON uruchomiona  jest zakładka do obsługi on-line tłumaczeń migowych.

Kontakt z tłumaczem języka migowego

(PJM/SJM) możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-15:30 .

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski

publiczna

Oddział

Zachodniopomorski

Ul. Janosika 17

71-424 Szczecin

91 35 09 700 e-mail:

szczecin@pfron.pl

59

Ogólnopolska Poradnia

Telefoniczna dla Osób

Przeżywających Kryzys Emocjonalny

wsparcie i porady

psychologiczne dla osób w

kryzysie emocjonalnym, konsultacje

Instytut Psychologii

Zdrowia Polskiego Towarzystwa

Psychologicznego

niepubliczna

ul. Gąślarska 3

02-412 Warszawa

116 123 e-mail:

poczta@ipz.edu.pl

www.psychologia.edu.pl

poniedziałek-piątek w godz. 14.0022.00

dla osób w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej dla rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób z niepełnosprawnościami

 

60

Telefon zaufania HIV/AIDS

pomoc i wsparcie w

radzeniu sobie z faktem zakażenia; konsultacje specjalistów: lekarza,

psychologa, prawnika,

pracownika socjalnego, terapeuty, pedagoga

Krajowe Centrum ds.

AIDS oraz

Stowarzyszenie

Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z

Nami”

niepubliczna

ul. Tamka 37/56

00-355 Warszawa

800 888 448 

226 928 226  E-mail: badzznami@swwaids.org

www.aids.gov.pl

poniedziałek-piątek w godz.9.00-21.00;

piątek-niedziela – całą dobę

dla osób chorych na AIDS,

dla osób żyjących z HIV i ich

bliskich

 

 

Poradnictwo z zakresu ubezpieczeń społecznych

Lp.

 

Nazwa jednostki realizującej

poradnictwo specjalistyczne

 

Zakres udzielanych  porad

Nazwa jednostki

Rodzaj placówki

Adres jednostki 

Numer telefonu, fax,  e-mail 

Strona internetowa

Dni i godziny działalności jednostki

Kategoria dostępu do usługi

Sposób umawiania się  na wizyty

61

Punkt Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gryfinie

 • ubezpieczenia społeczne
 • składki
 • renty
 • emerytury

ZUS Inspektorat w

Gryfinie  

publiczna

ul. Łużycka 3

74-100 Gryfino

22 560 16 00

www.zus.pl

poniedziałek piątek w godz.

7.00-18.00

Automatyczny System Informacyjny dostępny 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu

Adresaci porad:

 • ubezpieczeni
 • płatnicy składek
 • obcokrajowcy -lekarze

 

62

Centrum Obsługi

Telefonicznej Zakładu

Ubezpieczeń

Społecznych

Informacja o uprawnieniach,

ubezpieczenia społeczne,

składki, renty, emerytury, świadczenia w tytułu choroby

Zakład Ubezpieczeń

Społecznych

(Centrala)

publiczna

ul. Szamocka 3/5

01-748 Warszawa

22 560 16 00 e-mail: cot@zus.pl

www.zus.pl

 1. poniedziałek-piątek w godz. 7.00-18.00
 2. Automatyczny System Informacyjny dostępny 24 godz.na dobę przez 7 dni w tygodniu

Adresaci porad:

 • ubezpieczeni
 • płatnicy składek
 • obcokrajowcy -lekarze

 

 

Poradnictwo z zakresu prawa pracy

Lp.

Nazwa jednostki realizującej poradnictwo specjalistyczne

Zakres udzielanych  porad

Nazwa jednostki

Rodzaj placówki

Adres jednostki 

Numer telefonu, fax,  e-mail 

Strona internetowa

Dni i godziny działalności jednostki

Kategoria dostępu do usługi

Sposób umawiania się  na wizyty

63

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie

porady z zakresu prawa pracy

Okręgowa Inspekcja Pracy

publiczna

ul. Pszczelna7

71-663 Szczecin

91 431 19 30

(sekretariat)

91 431 19 29 (porady)

601 610 165

(zgłoszenie wypadku przy pracy) e-mail: kancelaria@szczecin.pip.gov.pl

www.szczecin.pip.gov.pl 

poniedziałek-piątek w godz. 7.15-15.15

dla pracowników

i pracodawców

 

64

Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

porady z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy

publiczna

ul. Barska 28/30

02-315 Warszawa

801 002 006

(z telefonów stacjonarnych)

459 599 000

(z telefonów komórkowych) e-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl

www.pip.gov.pl

 

poniedziałek-piątek

w godz. 9.00-15.00

dla pracowników

i pracodawców

 

 

Poradnictwo dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego oraz zakresu prawa podatkowego

Lp.

Nazwa jednostki realizującej poradnictwo specjalistyczne

Zakres udzielanych  porad

Nazwa jednostki

Rodzaj placówki

Adres jednostki 

Numer telefonu, fax,  e-mail 

Strona internetowa

Dni i godziny działalności jednostki

Kategoria dostępu do usługi

Sposób umawiania się  na wizyty

65

Rzecznik Finansowy (Ubezpieczony)

porady i konsultacje z zakresu prawa finansowego, prawa ubezpieczeń

Biuro Rzecznika Finansowego

publiczna

ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

22 333 73 25

(banki i rynek kapitałowy) e-mail:

biuro@rf.gov.pl;

porady@rf.gov.pl

www.rf.gov.pl

poniedziałek -

piątek w godz.

8.00-16.00

osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń, bankowości

 

22 333 73 28

(ubezpieczenia gospodarcze) e-mail:

biuro@rf.gov.pl

orady@rf.gov.pl

poniedziałek

w godz. 9.00-17.00 i wtorek-piątek w godz. 9.00-14.00

 

22 333 73 32

(dla członków OFE i

PPE) e-mail:

biuro@rf.gov.pl porady@rf.gov.pl

poniedziałek

w godz. 14.00-

17.00;  środa i piątek w

godz. 12.00-14.00

 

22 333 73 35

(wakacje kredytowe)

poniedziałek-piątek

w godz. 9.00-12.00

66

Infolinia KIS

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza 

Krajowa Informacja Skarbowa

publiczna

Ul. Teodora Sixta

17

43-300 BieleskoBiała

22 330 03 30 

(z telefonów komórkowych)

801 055 055 

(z telefonów stacjonarnych)

+48 22 330 03 03

(z zagranicy) e-mail: kancelaria.kis@mf.gov.pl

kis@mf.gov.pl

www.kis.gov.pl

Poniedziałek-piątek w godz. 8.00-18.00

podatnicy

 

67

Komisja Nadzoru Finansowego

sprawy z zakresu ubezpieczeń, rynku kapitałowego czy emerytalnego, instytucji płatniczych, sektora bankowego

Komisja Nadzoru Finansowego

publiczna

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

22 262 58 00

(infolinia) e-mail: knf@knf.gov.pl

www.knf.gov.pl

poniedziałek-piątek w godz. 8.15-16.15

dla zainteresowanych czy dany podmiot jest nadzorowany przez KNF

 

 

Poradnictwo z zakresu spraw obywatelskich, praw człowieka, praw kobiet

Lp.

 

Nazwa jednostki realizującej

poradnictwo specjalistyczne

 

Zakres udzielanych  porad

Nazwa jednostki

Rodzaj placówki

Adres jednostki 

Numer telefonu, fax,  e-mail 

Strona internetowa

Dni i godziny działalności jednostki

Kategoria dostępu do usługi

Sposób umawiania się  na wizyty

68

Rzecznik Praw Obywatelskich

informacja i poradnictwo w zakresie praw i wolności człowieka i obywatela, w tym zasad równego traktowania

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

publiczna

al. Solidarności

77

00-090

Warszawa

800 676 676 e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

www.bip.brpo.gov.pl

poniedziałek w

godz. 10.00-18.00 wtorek-piątek w godz. 8.00-16.00.

każdy, kto uważa, że jego prawa są naruszone

 

69

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Ochrona i promocja praw człowieka, pomoc

prawna

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

niepubliczna

ul. Wiejska 16

00-490

Warszawa

22 556 44 40 e-mail: hfhr@hfhr.pl

www.hfhr.pl

poniedziałek-piątek w godz. 10.00-14.00

każdy, kto uważa, że naruszane zostają prawa człowieka

 

70

Całodobowy telefon dla kobiet ofiar przemocy

poradnictwo i wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne

Centrum Praw Kobiet

niepubliczna

ul. Wilcza 60/19

00-679

Warszawa

600 070 717

(całodobowy)

www.cpk.org.pl

Telefon interwencyjny czynny całą dobę przez7 dni w tygodniu

dla kobiet doznających różnych form przemocy w tym przemocy domowej, molestowania seksualnego w miejscu pracy, mobbingu, świadków przemocy

 

509 790 232 

(sekretariat)

 poniedziałek-

piątek w godz.

10.00-16.00

 

www.obywatel.gov.pl Informacje i usługi przyjazne obywatelom. Portal Ministerstwa Cyfryzacji


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wykaz poradnictwa specjalistycznego (PDF, 695.48Kb) 2022-11-04 13:33:02 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Adamczyk

Data wytworzenia:
04 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
04 lis 2022, godz. 13:33

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
04 lis 2022, godz. 13:33