Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 170/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 sierpnia 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna w przedmiocie zniesienia nazwy części miasta Chojna i ustalenie nazwy miejscowości Wilkoszyce, jako osada

Zarządzenie Nr 170/2023
Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 9 sierpnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna w przedmiocie zniesienia nazwy części miasta Chojna i ustalenie nazwy miejscowości Wilkoszyce jako osada

Na podstawie art. 4b ust.1 pkt 1 oraz 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz Uchwały Nr LVII/461/2023  Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 czerwca 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna w przedmiocie zniesienia nazwy części miasta Chojna i ustalenie nazwy miejscowości Wilkoszyce jako osady zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące zniesienia nazwy Wilkoszyce jako części miasta Chojna i ustalić nazwę miejscowości Wilkoszyce jako osada.

§ 2. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 skierowane są do mieszkańców Gminy Chojna z ograniczeniem do mieszkańców miasta Chojna oraz sołectwa Mętno.

§ 3. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 28.08.2023r. do 30.09.2023r. włącznie, w trybie zapytań ankietowych w formie papierowej i elektronicznej.

2. Ankieta konsultacyjna, stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia, dostępna jest:
a) na stronie internetowej www.bip.chojna.pl    w zakładce konsultacje społeczne,

b) w biurze obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok.nr 2),

c) w biurze Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok.nr 8),

3. Ankieta konsultacyjna, w przedmiocie określonym w § 1 zawierać będzie pytanie następującej treści: „Czy jest Pani/Pan za zniesieniem nazwy Wilkoszyce dla części miasta Chojna oraz ustalenia nazwy Wilkoszyce jako osady ?”

4. Wypełnioną ankietę konsultacyjną można składać w miejscach ich udostępnienia oraz przesłać elektronicznie na adres e-mail: abrzezinska@chojna.pl    lub  info@chojna.pl 

§ 4. Skład zespołu do przeprowadzenia konsultacji:

a) Aneta Brzezińska- przewodnicząca

b) Małgorzata Muraszka - członek

c) Danuta Walusz - członek

§ 5. Każdy mieszkaniec biorący udział w konsultacjach, może wyrazić swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej tylko jeden raz.

§ 6. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

§ 7. Informacje o konsultacjach zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Chojnie, tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej chojna24.pl.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, tablicach ogłoszeń sołectwa Mętno, stronie internetowej Gminy Chojna www.chojna.pl oraz www.bip.chojna.pl

Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka

Ankieta konsultacyjna jest do pobrania w załącznikach.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ankieta konsultacyjna - Zarządzenie Nr 170 (PDF, 79.94Kb) 2023-08-16 11:16:59 6
Ankieta konsultacyjna - Zarządzenie Nr 170 (DOCX, 17.25Kb) 2023-08-16 11:16:59 6
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Brzezińska

Data wytworzenia:
16 sie 2023

Osoba dodająca informacje

Łukasz Aderek

Data publikacji:
16 sie 2023, godz. 11:16

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Aderek

Data aktualizacji:
16 sie 2023, godz. 11:17