Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dowozy uczniów na rok 2016/2017 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna, w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych.

Chojna: Dowozy uczniów na rok 2016/2017 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna, w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych.
Numer ogłoszenia: 87385 - 2016; data zamieszczenia: 15.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy uczniów na rok 2016/2017 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna, w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w roku szkolnym 2016/2017 (tj. od dnia 01.09.2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.), następujących usług: 1)Dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Chojna, realizowane w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, 2)Dowozy uczniów do szkół na podstawie stawki kilometrowej, w transporcie zamkniętym, w dni nauki szkolnej oraz w komunikacji regularnej w dni wolne od nauki szkolnej. 2.Przedmiot zamówienia ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży, na podstawie biletów miesięcznych. 3.Na wszystkich liniach wykonawca będzie przewoził nieodpłatnie opiekunów uczniów, podczas przewozów szkolnych oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Lista uprawnionych osób do bezpłatnych przejazdów zostanie przekazana wykonawcy, co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Lista uprawnionych osób może ulec modyfikacji w każdym terminie, w ciągu trwania umowy, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 4.Linie komunikacji regularnej muszą być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa, obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności autobusów na poszczególnych trasach, do ilości przewożonych uczniów. Preferowane jest aby Wykonawca posiadał w dyspozycji tabor, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo. 5.Zatrudnienie osób na stanowiskach opiekunów wychowawczych, w czasie przejazdu uczniów w autobusach, pozostaje po stronie zamawiającego. 6.Przykładowe rozkłady jazdy sporządzone zostały w wersji A (tj. dowozy w dni nauki szkolnej) oraz wersji B (tj. dowozy w dni wolne od nauki). Rozkłady jazdy opracowane zostały na podstawie dotychczasowych doświadczeń, podczas realizacji przewozów szkolnych w komunikacji zamkniętej. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz uczniów, w godzinach ustalonych według rozkładu jazdy, który zostanie opracowany na podstawie projektu przewozu uczniów, dołączonego do oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest utworzyć na terenie Gminy Chojna Punkt Kontaktowy, do łączności z Zamawiającym, kierowcami, policją, pogotowiem ratunkowym itp. Punktem tym może być siedziba Wykonawcy, znajdująca się na terenie Gminy Chojna.

 

 1. Przykładowe rozkłady jazdy WERSJA A:

 

 1. Linia nr 1 – Białęgi – Narost – Brwice (Szkoła) – Czartoryja – Chojna (Stacja PKP) - Chojna (Gimnazjum):

 

Lp

Godzina Odjazdu

Trasa

Odległość (km)

Liczba Dzieci Szkoła podst.

Liczba Dzieci Gimnazjum

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

1

7:00

Białęgi

Narost

4

-

7

2

7:10

Narost

Brwice

4

-

7

3

7:15

Brwice

Czartoryja

6

-

5

4

7:25

Czartoryja

Chojna (Stacja PKP)

6

-

8

5

7:30

Chojna (Stacja PKP)

Chojna (Gimnazjum)

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

6

7:35

Chojna (Gimnazjum)

Chojna (Stacja  PKP)

2

-

-

7

7:40

Chojna (Stacja PKP)

Czartoryja

6

-

-

8

7:45

Czartoryja

Brwice (Szkoła)

6

15

-

9

7:50

Brwice (Szkoła)

Białęgi

4

-

-

10

8:05

Białęgi

Narost

4

14

-

11

8:15

Narost

Brwice (Szkoła)

4

20

-

12

8:25

Brwice (Szkoła)

Chojna (Stacja PKP)

10

-

-

13

8:35

Chojna (Stacja PKP)

Chojna (Gimnazjum)

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

14

12:00

Chojna (Gimnazjum)

Chojna (Stacja PKP)

2

-

-

15

12:05

Chojna (Stacja PKP)

Brwice

10

-

-

16

12:20

Brwice

Narost

4

10

-

17

12:25

Narost

Białęgi

4

7

-

18

12:30

Białęgi

Brwice

8

-

-

19

12:55

Czartoryja

Chojna (Gimnazjum)

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

20

13:30

Chojna (Gimnazjum)

Chojna (Stacja PKP)

2

-

13

21

13:35

Chojna (Stacja PKP)

Czartoryja

6

-

4 (wysiadające)

22

13:45

Czartoryja

Brwice (Szkoła)

6

-

4 (wysiadające)

23

13:55

Brwice (Szkoła)

Narost

4

10

2 (wysiadające)

24

14:00

Narost

Białęgi

4

7

3 (wysiadające)

25

14:10

Białęgi

Brwice (Szkoła)

8

-

-

26

14:20

Brwice (Szkoła)

Czartoryja

6

8

-

27

14:30

Czartoryja

Chojna (Stacja PKP)

6

-

-

28

14:35

Chojna (Stacja PKP)

Chojna (Gimnazjum)

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

29

14:40

Chojna (Gimnazjum)

Chojna (Stacja PKP)

2

-

14

30

14:50

Chojna (Stacja PKP)

Czartoryja

6

-

4 (wysiadające)

31

15:00

Czartoryja

Brwice

6

-

3 (wysiadające)

32

15:05

Brwice

Narost

4

-

4 (wysiadające)

33

15:10

Narost

Białęgi

4

-

3 (wysiadające)

34

15:15

Białęgi

Chojna (Stacja PKP)

17

-

-

 
 1. Linia nr 2 – Jelenin – Godków Osiedle – Godków Wieś – Godków Osiedle – Chojna (Gimnazjum):

 

Lp

Godzina Odjazdu

Trasa

Odległość (km)

Liczba Dzieci Szkoła podst.

Liczba Dzieci Gimnazjum

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

1

7:05

Jelenin

Godków Osiedle

3

-

4

2

7:15

Godków Osiedle

Godków Wieś

2

-

-

3

7:20

Godków Wieś

Godków Osiedle

2

-

5

4

7:30

Godków Osiedle

Chojna (Gimnazjum)

8

-

11

 

 

 

 

 

 

 

5

13:50

Chojna (Gimnazjum)

Godków Osiedle

8

-

5

6

14:00

Godków Osiedle

Jelenin

3

-

2 (wysiadające)

7

14:05

Jelenin

Godków Osiedle

3

-

-

8

14:15

Godków Osiedle

Godków Wieś

2

-

2 (wysiadające)

 

 

 

 

 

 

 

9

14:50

Chojna (Gimnazjum)

Godków Osiedle

8

-

6

10

15:00

Godków Osiedle

Jelenin

3

-

2 (wysiadające)

11

15:05

Jelenin

Godków Osiedle

3

-

-

12

15:10

Godków Osiedle

Godków Wieś

2

-

3 (wysiadające)

 

 

 

 1. Linia nr 3 – Jelenin – Godków Osiedle – Godków Wieś – Chojna (Żwirki i Wigury)

 

Lp

Godzina Odjazdu

Trasa

Odległość (km)

Liczba Dzieci Szkoła podst.

Liczba Dzieci Filia Godków

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

1

7:20

Jelenin

Godków Osiedle

3

8

8

2

7:25

Godków Osiedle

Godków Wieś

2

-

9

3

7:30

Godków Wieś

Godków Osiedle

2

15

-

4

7:35

Godków Osiedle

Chojna (Żwirki i Wigury)

9

14

-

 

 

 

 

 

 

 

5

12:00

Chojna (Żwirki i Wigury)

Godków Osiedle

9

-

 

6

12:15

Godków Osiedle

Godków Wieś

9

-

9

7

12:20

Godków Wieś

Godków Osiedle

2

-

5 (wysiadające)

8

12:25

Godków Osiedle

Jelenin

2

-

4 (wysiadające)

 

 

 

 

 

 

 

9

13:00

Godków Wieś

Godków Osiedle

2

-

8

10

13:05

Godków Osiedle

Jelenin

2

-

4(wysiadające)

11

13:15

Jelenin

Chojna (Żwirki i Wigury)

11

-

4 (wysiadające)

 

 

 

 

 

 

 

12

13:35

Chojna (Żwirki i Wigury)

Godków Osiedle

9

18

-

13

13:50

Godków Osiedle

Jelenin

2

7 (wysiadające)

-

14

14:00

Jelenin

Godków Osiedle

3

4 (wysiadające)

-

15

14:10

Godków Osiedle

Godków Wieś

2

7 (wysiadające)

-

 

 

 

 

 

 

 

16

15:20

Chojna (Żwirki i Wigury)

Godków Osiedle

9

19

-

17

15:35

Godków Osiedle

Jelenin

3

7 (wysiadające)

-

18

15:45

Jelenin

Godków Osiedle

2

4 (wysiadające)

-

19

15:50

Godków Osiedle

Godków Wieś

2

8(wysiadające)

-

20

16:00

Godków Wieś

Chojna (Stacja PKP)

11

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Linia nr 4  Mętno Małe – Łaziszcze – Mętno - Chojna (Żwirki i Wigury) – Chojna (Gimnazjum) – Chojna (Stacja PKP)

 

Lp

Godzina Odjazdu

Trasa

Odległość (km)

Liczba Dzieci Szkoła podst.

Liczba Dzieci Gimnazjum

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

1

7:15

Mętno Małe

Łaziszcze

4

8

7

2

7:20

Łaziszcze

Mętno

3

14

6

3

7:30

Mętno

Chojna (Żwirki i Wigury)

7

15

7

4

7:40

Chojna (Żwirki i Wigury)

Chojna (Gimnazjum)

2

-

-

5

7:45

Chojna (Gimnazjum)

Chojna (Stacja PKP)

1

-

-

 

 

 

 

 

 

 

7

13:20

Chojna (Stacja PKP)

Chojna (Gimnazjum)

1

 

-

8

13:25

Chojna (Gimnazjum)

Chojna (Żwirki i Wigury)

2

5

-

9

13:30

Chojna (Żwirki i Wigury)

Mętno Małe

2

-

10

10

13:35

Mętno Małe

Mętno

6

15

5 (wysiadające)

11

13:45

Mętno

Łaziszcze

1

7 (wysiadające)

3 (wysiadające)

12

13:50

Łaziszcze

Chojna (Gimnazjum)

3

6 (wysiadające)

4 (wysiadające)

13

14:00

Chojna (Gimnazjum)

Chojna (Stacja PKP)

11

-

-

 

 

 

 

 

 

 

15

14:15

Chojna (Stacja PKP)

Chojna (Gimnazjum)

1

-

-

16

14:20

Chojna (Gimnazjum)

Chojna (Żwirki i Wigury)

2

-

10

17

14:25

Chojna (Żwirki i Wigury)

Mętno Małe

6

17

7 (wysiadające)

18

14:30

Mętno Małe

Mętno

1

8 (wysiadające)

6 (wysiadające)

19

14:40

Mętno

Łaziszcze

3

9 (wysiadające)

2 (wysiadające)

20

14:45

Łaziszcze

Chojna (Stacja PKP)

11

-

-

 

 

 1. Linia nr 5 – Kamienny Jaz – Strzeszewko – Grzybno – Strzelczyn – Rurka - Chojna

 

Lp

Godzina Odjazdu

Trasa

Odległość (km)

Liczba Dzieci Szkoła podst.

Liczba Dzieci Gimnazjum

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

1

7:05

Kamienny Jaz

Strzeszewko

9

-

8

2

7:20

Strzeszewko

Grzybno

2

-

1

3

7:30

Grzybno

Strzelczyn

3

-

27

4

7:35

Strzelczyn

Rurka

3

-

6

5

7:40

Rurka

Chojna (Stacja PKP)

4

-

3

6

7:50

Chojna (Stacja PKP)

Chojna (Gimnazjum)

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

7

13:50

Chojna (Gimnazjum)

Chojna (Stacja PKP)

2

-

22

8

13:55

Chojna (Stacja PKP)

Kamienny Jaz

9

-

4

9

14:05

Kamienny Jaz

Strzelczyn

4

-

3

10

14:15

Strzelczyn

Grzybno

3

-

14

11

14:20

Grzybno

Strzeszewko

2

-

1

12

14:25

Strzeszewko

Chojna (Stacja PKP)

12

-

-

 

 

 

 

 

 

 

13

14:50

Chojna (Gimnazjum)

Chojna (Stacja PKP)

2

-

23

14

14:55

Chojna (Stacja PKP)

Kamienny Jaz

9

-

4

15

15:05

Kamienny Jaz

Strzelczyn

4

-

3

16

15:10

Strzelczyn

Grzybno

3

-

13

17

15:15

Grzybno

Rurka

8

-

3

18

15:25

Rurka

Chojna (Stacja PKP)

4

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Linia nr 6 – Rurka – Strzelczyn – Kamienny Jaz - Grzybno

 

Lp

Godzina Odjazdu

Trasa

Odległość (km)

Liczba Dzieci Szkoła podst.

Liczba Dzieci Gimnazjum

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

1

7:20

Rurka

Kamienny Jaz

7

3

Trasa bez gimnazjalistów

2

7:35

Kamienny Jaz

Strzelczyn

4

15

3

7:45

Strzelczyn

Grzybno (Szkoła)

3

19

 

 

 

 

 

 

4

12:35

Grzybno  (Szkoła)

Strzelczyn

3

9

5

12:40

Strzelczyn

Kamienny Jaz

4

7

6

12:50

Kamienny Jaz

Strzelczyn

4

-

7

13:00

Strzelczyn

Rurka

3

1

8

13:10

Rurka

Grzybno (Szkoła)

6

 

 

 

 

 

 

 

9

14:20

Grzybno (Szkoła)

Strzelczyn

3

10

10

14:30

Strzelczyn

Kamienny Jaz

4

8

11

14:40

Kamienny Jaz

Strzelczyn

4

-

12

14:45

Strzelczyn

Rurka

3

2

13

14:50

Rurka

Chojna (Stacja PKP)

4

-

 

 

 1. Linia nr 7 – Ognica – Zatoń Dolna – Raduń – Krzymów – Stoki – Chojna

 

Lp

Godzina Odjazdu

Trasa

Odległość (km)

Liczba Dzieci Szkoła podst.

Liczba Dzieci Gimnazjum

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

1

6:50

Ognica

Zatoń Dolna

15

4

2

2

7:15

Zatoń Dolna

Raduń

3

11

2

3

7:20

Raduń

Krzymów (Szkoła)

9

1

-

4

7:30

Krzymów (Szkoła)

Stoki

4

7

1

5

7:35

Stoki

Krzymów (Szkoła)

4

-

-

6

7:40

Krzymów (Szkoła)

Chojna (Gimnazjum)

10

-

-

7

7:50

Chojna (Gimnazjum)

Chojna (Stacja PKP)

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

9

13:45

Chojna (Stacja PKP)

Chojna (Gimnazjum)

2

-

-

10

13:50

Chojna (Gimnazjum)

Krzymów (Szkoła)

10

-

-

11

14:00

Krzymów (Szkoła)

Stoki

4

3

1

12

14:05

Stoki

Krzymów (Szkoła)

4

-

-

13

14:10

Krzymów (Szkoła)

Zatoń Dolna

14

5

1

14

14:25

Zatoń Dolna

Raduń

3

1

-

15

14:30

Raduń

Ognica

15

3

1

15

14:40

Ognica

Chojna (Stacja PKP)

19

-

-

 

 

 

 

 

 

 

16

14:45

Chojna (Stacja PKP)

Chojna (Gimnazjum)

2

-

-

17

14:50

Chojna (Gimnazjum)

Krzymów (Szkoła)

10

-

-

18

15:00

Krzymów (Szkoła)

Stoki

4

4

-

19

15:05

Stoki

Krzymów (Szkoła)

4

-

-

20

15:10

Krzymów (Szkoła)

Zatoń Dolna

14

6

1

21

15:25

Zatoń Dolna

Ognica

15

4

2

22

15:45

Ognica

Chojna (Stacja PKP)

18

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Linia nr 8 – Krajnik Dolny – Krajnik Górny – Grabowo – Krzymów - Chojna

 

Lp

Godzina Odjazdu

Trasa

Odległość (km)

Liczba Dzieci Szkoła podst.

Liczba Dzieci Gimnazjum

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

1

7:10

Krajnik Dolny

Krajnik Górny

2

21

5

2

7:15

Krajnik Górny

Grabowo

4

8

2

3

7:25

Grabowo

Krzymów (Szkoła)

6

2

3

4

7:35

Krzymów (Szkoła)

Chojna (Gimnazjum)

10

-

11

5

7:50

Chojna (Gimnazjum)

Chojna (Stacja PKP)

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

6

13:25

Chojna (Stacja PKP)

Chojna (Gimnazjum)

2

-

 

7

13:30

Chojna (Gimnazjum)

Krzymów (Szkoła)

10

-

6

8

13:45

Krzymów (Szkoła)

Grabowo

6

1

1

9

13:55

Grabowo

Krajnik Górny

4

4

1

10

14:00

Krajnik Górny

Krajnik Dolny

2

10

2

11

14:05

Krajnik Dolny

Chojna (Gimnazjum)

13

-

-

12

14:20

Chojna (Gimnazjum)

Chojna (Stacja PKP)

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

13

14:25

Chojna (Stacja PKP)

Chojna (Gimnazjum)

2

-

-

14

14:30

Chojna (Gimnazjum)

Krzymów (Szkoła)

10

-

5

15

14:45

Krzymów (Szkoła)

Grabowo

6

1

2

16

14:55

Grabowo

Krajnik Górny

4

4

1

17

15:00

Krajnik Górny

Krajnik Dolny

2

11

3

18

15:05

Krajnik Dolny

Chojna (Stacja PKP)

13

-

-

 

 

 1. Linia nr 9 – Chojna – Kaliska – Wojewoda – Barnkowo – Bara – Chojna (Żwirki i Wigury)

 

Lp

Godzina Odjazdu

Trasa

Odległość (km)

Liczba Dzieci Szkoła podst.

Liczba Dzieci Gimnazjum

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

1

7:05

Kaliska

Wojewoda

6

1

1

2

7:15

Wojewoda

Chojna (Gimnazjum)

5

-

2

3

7:25

Chojna (Gimnazjum)

Bara

6

-

-

4

7:35

Bara

Chojna (Żwirki i Wigury)

5

9

-

 

 

 

 

 

 

 

5

13:35

Chojna (Żwirki i Wigury)

Bara

6

4

 

6

13:45

Bara

Chojna (Gimnazjum)

5

-

-

7

13:55

Chojna (Gimnazjum)

Wojewoda

4

-

1

8

14:05

Wojewoda

Chojna (Żwirki i Wigury)

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

14:30

Chojna (Żwirki i Wigury)

Bara

6

5

 

10

14:40

Bara

Chojna (Gimnazjum)

5

-

-

11

14:50

Chojna (Gimnazjum)

Wojewoda

4

-

1

12

15:00

Wojewoda

Kaliska

6

1

1

13

15:10

Kaliska

Chojna (Stacja PKP)

6

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Linia nr 10 – Lisie Pole – Lisie Pole (Kolonia) – Graniczna – Nawodna – Garnowo - Chojna

 

Lp

Godzina Odjazdu

Trasa

Odległość (km)

Liczba Dzieci Szkoła podst.

Liczba Dzieci Gimnazjum

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

1

7:00

Lisie Pola (Kolonia)

Lisie Pole

2

-

3

2

7:10

Lisie Pole

Graniczna

4

-

12

3

7:15

Graniczna

Chojna (Gimnazjum)

5

-

7

 

 

 

 

 

 

 

4

7:20

Chojna (Gimnazjum)

Bara

3

-

-

5

7:25

Bara

Nawodna

4

-

3

6

7:30

Nawodna

Garnowo

1

-

22

7

7:35

Garnowo

Nawodna

1

-

3

8

7:40

Nawodna

Chojna (Gimnazjum)

7

-

-

9

7:50

Chojna (Gimnazjum)

Chojna (Stacja PKP)

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

10

13:25

Chojna (Stacja PKP)

Chojna (Gimnazjum)

2

-

-

11

13:30

Chojna (Gimnazjum)

Bara

3

-

1

12

13:35

Bara

Nawodna

4

-

-

13

13:40

Nawodna

Garnowo

1

-

1

14

13:45

Garnowo

Nawodna

1

-

11

15

13:50

Nawodna

Lisie Pole.

4

-

6

16

13:55

Lisie Pole

Graniczna

6

-

3

17

14:05

Graniczna

Chojna (Gimnazjum)

4

-

-

18

14:05

Chojna (Gimnazjum)

Chojna (Stacja PKP)

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

19

14:25

Chojna (Stacja PKP)

Chojna (Gimnazjum)

2

-

-

20

14:30

Chojna (Gimnazjum)

Bara

3

-

2

21

14:35

Bara

Nawodna

3

-

-

22

14:40

Nawodna

Garnowo

1

-

2

23

14:45

Garnowo

Nawodna

1

-

11

24

14:50

Nawodna

Lisie Pole

4

-

6

25

14:55

Lisie Pole

Lisie Pole (Kolonia)

2

-

3

26

15:00

Lisie Pole (Kolonia)

Lisie Pole

2

-

-

27

15:05

Lisie Pole

Graniczna

6

-

4

28

15:15

Graniczna

Chojna (Stacja PKP)

5

-

-

 

 

 1. Linia nr 11 – Chojna – Barnkowo – Mieszka I – Willowa – Rogozińskiego – Mieszka I

 

 

Lp

Godzina odjazdu

Trasa

Odległość

(km)

Liczba Dzieci Szkoła podst.

Liczba Dzieci Gimnazjum

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

1

7:05

Chojna (Stacja PKP)

Barnkowo (Kościół)

1

1

Trasa bez gimnazjalistów

2

7:15

Barnkowo (Kościół)

Barnkowo (Sklep)

1

1

3

7:17

Barnkowo (Sklep)

Mieszka I

2

1

4

7:22

Mieszka I

Chojna (Żwirki i Wigury)

2

21

5

7:30

Chojna (Żwirki i Wigury)

Mieszka I

2

-

6

7:35

Mieszka I

Willowa

2

27

7

7:40

Willowa

Chojna (Żwirki i Wigury)

2

7

8

7:50

Chojna (Żwirki i Wigury)

Chojna (Stacja PKP)

4

-

9

8:10

Chojna (Stacja PKP)

Barnkowo (Kościół)

1

1

10

8:13

Barnkowo (Kościół)

Barnkowo (Sklep)

1

1

11

8:15

Barnkowo (Sklep)

Słoneczna

2

1

12

8:19

Słoneczna

Ogrodowa

2

2

13

8:23

Ogrodowa

Mieszka I

1

1

14

8:26

Mieszka I

Wojska Polskiego

1

3

15

8:28

Wojska Polskiego

Rogozińskiego

1

1

16

8:30

Rogozińskiego

Odrzańska (Rondo)

1

2

17

8:32

Odrzańska (Rondo)

Willowa

1

1

18

8:35

Willowa

Odrzańska

1

1

19

8:38

Odrzańska

Chojna (Żwirki i Wigury)

2

1

20

8:40

Chojna (Żwirki i Wigury)

Chojna (Stacja PKP)

4

-

21

9:10

Chojna (Stacja PKP)

Barnkowo (Kościół)

1

1

22

9:13

Barnkowo (Kościół)

Barnkowo (Sklep)

1

1

23

9:15

Barnkowo (Sklep)

Słoneczna

2

1

24

9:19

Słoneczna

Ogrodowa

2

2

25

9:22

Ogrodowa

Mieszka I

1

1

26

9:26

Mieszka I

Wojska Polskiego

1

3

27

9:28

Wojska Polskiego

Rogozińskiego

1

1

28

9:30

Rogozińskiego

Odrzańska (Rondo)

1

1

29

9:32

Odrzańska (Rondo)

Willowa

1

1

30

9:34

Willowa

Odrzańska

1

1

31

9:38

Odrzańska

Chojna (Żwirki i Wigury)

1

-

32

12:40

Chojna (Żwirki i Wigury)

Odrzańska

1

1

33

12:42

Odrzańska

Mickiewicza

1

1

34

12:44

Mickiewicza

Rogozińskiego

1

2

35

12:46

Rogozińskiego

Wojska Polskiego

1

1

36

12:48

Wojska Polskiego

Mieszka I

1

15

37

12:52

Mieszka I

Chojna (Żwirki i Wigury)

2

-

38

13:35

Chojna (Żwirki i Wigury)

Odrzańska

2

1

39

13:37

Odrzańska

Mickiewicza

1

1

40

13:39

Mickiewicza

Rogozińskiego

1

2

41

13:41

Rogozińskiego

Wojska Polskiego

1

1

42

13:43

Wojska Polskiego

Mieszka I

1

16

43

13:47

Mieszka I

Chojna (Żwirki i Wigury)

2

-

44

14:30

Chojna (Żwirki i Wigury)

Odrzańska

1

1

45

14:32

Odrzańska

Willowa

1

1

46

14:34

Willowa

Mickiewicza

1

1

47

14:36

Mickiewicza

Rogozińskiego

1

1

48

14:38

Rogozińskiego

Wojska Polskiego

1

1

49

14:40

Wojska Polskiego

Mieszka I

1

10

50

14:44

Mieszka I

Słoneczna

2

1

51

14:50

Słoneczna

Ogrodowa

1

1

52

14:53

Ogrodowa

Barnkowo (Kościół)

1

1

53

14:56

Barnkowo (Kościół)

Barnkowo (Sklep)

1

1

54

14:58

Barnkowo (Sklep)

Chojna (Stacja PKP)

1

1

55

15:01

Chojna (Stacja PKP)

Chojna (Żwirki i Wigury)

4

-

56

15:20

Chojna (Żwirki i Wigury)

Odrzańska

1

-

57

15:22

Odrzańska

Willowa

1

1

58

15:24

Willowa

Mickiewicza

1

1

59

15:26

Mickiewicza

Rogozińskiego

1

1

60

15:28

Rogozińskiego

Wojska Polskiego

1

1

61

15:30

Wojska Polskiego

Mieszka I

1

3

62

15:34

Mieszka I

Słoneczna

2

1

63

15:40

Słoneczna

Ogrodowa

1

1

64

15:43

Ogrodowa

Barnkowo (Kościół)

1

1

65

15:46

Barnkowo (Kościół)

Barnkowo (Sklep)

1

-

66

15:48

Barnkowo (Sklep)

Chojna (Stacja PKP)

1

-

67

15:51

Chojna (Stacja PKP)

Chojna (Żwirki i Wigury)

4

-

68

16:10

Chojna (Żwirki i Wigury)

Odrzańska

1

-

69

16:12

Odrzańska

Willowa

1

1

70

16:14

Willowa

Mickiewicza

1

1

71

16:16

Mickiewicza

Rogozińskiego

1

1

72

16:18

Rogozińskiego

Wojska Polskiego

1

1

73

16:20

Wojska Polskiego

Mieszka I

1

2

74

16:24

Mieszka I

Słoneczna

2

1

75

16:30

Słoneczna

Ogrodowa

1

1

76

16:33

Ogrodowa

Barnkowo (Kościół)

1

-

77

16:36

Barnkowo (Kościół)

Barnkowo (Sklep)

1

1

78

16:38

Barnkowo (Sklep)

Chojna (Stacja PKP)

1

1

 

 

 

 1. Linia nr 12 – Chojna (Stacja PKP) - Słoneczna – Ogrodowa – Wojska Polskiego – Rogozińskiego – Odrzańska – Willowa – Barnkowo – Chojna (Żwirki i Wigury)

 

Lp

Godzina Odjazdu

Trasa

Odległość (km)

Liczba Dzieci Szkoła podst.

Liczba Dzieci Gimnazjum

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

1

7:10

Chojna (Stacja PKP)

Słoneczna

2

5

Trasa bez gimnazjalistów

2

7:15

Słoneczna

Ogrodowa

1

15

3

7:20

Ogrodowa

Chojna (Żwirki i Wigury)

3

5

4

7:27

Chojna (Żwirki i Wigury)

Wojska Polskiego

3

4

5

7:35

Wojska Polskiego

Rogozińskiego

1

16

6

7:38

Rogozińskiego

Odrzańska

2

5

7

7:42

Odrzańska

Chojna (Żwirki i Wigury)

2

1

8

12:40

Chojna (Żwirki i Wigury)

Willowa

2

2

9

12:43

Willowa

Słoneczna

3

15

10

12:48

Słoneczna

Ogrodowa

1

5

11

12:50

Ogrodowa

Barnkowo (Kościół)

1

2

12

12:53

Barnkowo (Kościół)

Barnkowo (Sklep)

1

2

13

12:55

Barnkowo (Sklep)

Chojna (Stacja PKP)

1

1

14

12:58

Chojna (Stacja PKP)

Chojna (Żwirki i Wigury)

4

-

15

13:35

Chojna (Żwirki i Wigury)

Willowa

2

2

16

13:38

Willowa

Słoneczna

3

10

17

13:43

Słoneczna

Ogrodowa

1

5

18

13:45

Ogrodowa

Barnkowo (Kościół)

1

2

19

13:48

Barnkowo (Kościół)

Barkowo (Sklep)

1

1

20

13:50

Barnkowo (Sklep)

Chojna (Stacja PKP)

1

1

 

 

 • Linia nr 13 – Graniczna – Lisie Pole (Kolonia) – Lisie Pole Szkoła – Nawodna (Szkoła) - Chojna  (stacja PKP)

 

Lp

Godzina Odjazdu

Trasa

Odległość (km)

Liczba Dzieci do Filii

Liczba Dzieci do SP Nawodna

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

1

7:10

Graniczna

Lisie Pole (Kolonia)

7

16

6

2

7:20

Lisie Pole (Kolonia)

Lisie Pole (Szkoła)

2

17

8

3

7:30

Lisie Pole (Szkoła)

Nawodna (Szkoła)

4

-

23

4

7:40

Nawodna (Szkoła)

Chojna (stacja PKP)

7

-

-

 

 

 

 

 

 

 

5

13:20

Chojna (stacja PKP)

Nawodna (Szkoła)

7

-

-

6

13:30

Nawodna (Szkoła)

Lisie Pole (Szkoła)

4

-

10

7

13:40

Lisie Pole (Szkoła)

Lisie Pole (Kolonia)

2

7

4

8

13:50

Lisie Pole (Kolonia)

Graniczna

7

6

3

9

14:00

Graniczna

Chojna (stacja PKP)

5

-

-

 

 

 

 

 

 

 

10

14:15

Chojna (stacja PKP)

Nawodna (Szkoła)

7

-

-

11

14:25

Nawodna (Szkoła)

Lisie Pole (Szkoła)

4

-

13

12

14:35

Lisie Pole (Szkoła)

Lisie Pole (Kolonia)

2

9

4

13

14:45

Lisie Pole (Kolonia)

Graniczna

7

9

3

14

14:55

Graniczna

Chojna (Stacja PKP)

5

-

-

 

 

 

 

 1. Przykładowe rozkłady jazdy WERSJA B, obsługiwane przez bus 20-osobowy:

ROZKŁAD JAZDY MIKROBUSÓW OD DNIA 27.06.2016 DO DNIA 31.08.2016

(kursuje w dni wolne od nauki od poniedziałku do piątku; linia obsługiwana przez Bus 20-osobowy)

 1. Linia nr 21 – Chojna  (Stacja PKP) – Kamienny Jaz – Strzelczyn – Grzybno – Strzelczyn – Rurka - Chojna (Stacja PKP); kursuje w dni od poniedziałku do piątku:

 

Lp.

Godzina Odjazdu

Trasa

Odległość (km)

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

1

7:10

Chojna Stacja PKP)

Kamienny Jaz

9

2

7:20

Kamienny Jaz

Strzelczyn

4

3

7:25

Strzelczyn

Grzybno

4

4

7:30

Grzybno

Strzelczyn

4

5

7:35

Strzelczyn

Rurka

3

6

7:40

Rurka

Chojna (Stacja  PKP)

4

 

 

 

 

 

7

12:00

Chojna (Stacja PKP)

Kamienny Jaz

9

8

12:10

Kamienny Jaz

Strzelczyn

4

9

12:15

Strzelczyn

Grzybno

4

10

12:20

Grzybno

Strzelczyn

4

11

12:25

Strzelczyn

Rurka

3

12

12:30

Rurka

Chojna (Stacja PKP)

4

 

 

 1. Linia nr 22 – Chojna  (Stacja PKP) – Krzymów (skrzyżowanie) – Krzymów - Chojna (Stacja PKP); kursuje w dni od poniedziałku do piątku:

 

Lp.

Godzina Odjazdu

Trasa

Odległość (km)

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

1

7:45

Chojna

Krzymów (skrz.)

5

2

7:50

Krzymów (skrz.)

Krzymów

3

3

8:05

Krzymów

Chojna (Stacja PKP)

8

 

 

 

 

 

4

12:40

Chojna (Stacja PKP)

Krzymów (skrz.)

5

5

12:45

Krzymów (skrz.)

Krzymów

3

6

12:50

Krzymów

Chojna (Stacja PKP)

8

 

 

 1. Linia nr 23 – Chojna  (Stacja PKP) – Czartoryja – Brwice – Narost – Białegi – Narost – Brwice – Czartoryja - Chojna (Stacja PKP); kursuje w dni: poniedziałki, środy, piątki:

 

Lp.

Godzina Odjazdu

Trasa

Odległość (km)

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

1

9:15

Chojna (Stacja PKP)

Czartoryja

6

2

9:20

Czartoryja

Brwice

4

3

9:25

Brwice

Narost

4

4

9:30

Narost

Białęgi

4

5

9:35

Białęgi

Narost

4

6

9:40

Narost

Brwice

4

7

9:45

Brwice

Czartoryja

4

8

9:50

Czartoryja

Chojna (Stacja PKP)

6

 

 

 

 

 

9

14:00

Chojna (Stacja PKP)

Czartoryja

6

10

14:05

Czartoryja

Brwice

4

11

14:10

Brwice

Narost

4

12

14:15

Narost

Białęgi

4

13

14:20

Białęgi

Narost

4

14

14:25

Narost

Brwice

4

15

14:30

Brwice

Czartoryja

4

16

14:35

Czartoryja

Chojna (Stacja PKP)

6

 

 

 1. Linia nr 24 – Chojna  (Stacja PKP) – Mętno Małe – Mętno – Łaziszcze - Chojna (Stacja PKP); kursuje w dni: poniedziałki, środy, piątki:

 

Lp.

Godzina Odjazdu

Trasa

Odległość (km)

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

1

10:00

Chojna (Stacja PKP)

Mętno Małe

7

2

10:10

Mętno Małe

Mętno

1

3

10:15

Mętno

Łaziszcze

3

4

10:15

Laziszcze

Chojna (Stacja PKP)

11

 

 

 

 

 

5

14:45

Chojna (Stacja PKP)

Mętno Małe

7

6

14:55

Mętno Małe

Mętno

1

7

14:57

Mętno

Łaziszcze

3

8

15:00

Laziszcze

Chojna (Stacja PKP)

11

 

 

 1. Linia nr 25 – Chojna  (Stacja PKP) – Grabowo – Krajnik Dolny – Krajnik Górny – Zatoń Dolna – Grabowo – Chojna  (Stacja PKP); kursuje we wtorki i piątki:

 

Lp.

Godzina Odjazdu

Trasa

Odległość (km)

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

1

8:10

Chojna (Stacja PKP)

Grabowo

8

2

8:20

Grabowo

Krajnik Dln.

3

3

8:25

Krajnik Dln.

Krajnik Grn.

2

4

8:30

Krajnik Grn.

Zatoń Dln.

3

5

8:35

Zatoń Dln.

Grabowo

6

6

8:45

Grabowo

Chojna (Stacja PKP)

8

 

 

 

 

 

7

13:15

Chojna (Stacja PKP)

Grabowo

8

8

13:25

Grabowo

Krajnik Dln.

3

9

13:30

Krajnik Dln.

Krajnik Grn.

2

10

13:35

Krajnik Grn.

Zatoń Dln.

3

11

13:40

Zatoń Dln.

Grabowo

6

12

13:50

Grabowo

Chojna (Stacja PKP)

8

 
 1. Godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych w n/w szkołach oraz ilość dzieci i trasy przewozów, zostały określone w załączonych planowanych rozkładach jazdy na poszczególnych liniach.

 

 1. Planowana liczba uczniów dowożonych w roku szkolnym 2016/2017:
 2. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie – 177
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie – 151
 4. Szkoła Podstawowa im. Przyrodników Polskich w Brwicach – 38
 5. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie – 31
 6. Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie – 48
 7. Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej – 24
 8. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Filia w Godkowie – 26
 9. Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Filia w Lisim Polu – 15
 10. Dokładne godziny dojazdu autobusów, ustalone zostaną z dyrektorami szkół, po opracowaniu harmonogramu zajęć szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017.
 11. Rozkład jazdy, w zależności od występujących potrzeb, może w ciągu roku szkolnego ulegać korektom.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych osób na poszczególnych trasach.
 13. Liczba dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 będzie wynosić ok. 190 dni i jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).
 14. Wszystkie linie komunikacji regularnej mają być utrzymane również poza okresem nauki szkolnej, a przewozy na tych liniach mają odbywać się według rozkładów jazdy, na okres dni wolnych od nauki szkolnej – rozkład jazdy wariant B.
 15. Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamówienia, na stanowisku kierowcy zatrudnione były osoby posiadające uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. póz. 1137 ze zm.). Wykonawca musi posiadać odpowiedni tabor do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd, zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, zainstalowane oryginalnie przez producenta pojazdu lub zainstalowane w późniejszym terminie
 16. Przewóz uczniów musi odbywać się autobusami lub busami, spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo wszystkie pojazdy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz p. poż., a data produkcji nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2000 r.
 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania, na każdym etapie realizacji umowy, ważności licencji, zezwoleń oraz uprawnień osób realizujących usługę. Zamawiający będzie także kontrolował jakość świadczonej usługi, zwłaszcza w odniesieniu do terminowości, bezpieczeństwa przewozu dzieci oraz warunków (w tym komfortu) przewozu. Rażące uchybienia w tym zakresie mogą być podstawą do rozwiązania umowy na realizację usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 18. Wykonawcy mogą składać swoje oferty na całość przewozów bez możliwości dzielenia na mniejsze zakresy. Przedstawiona cena ma obejmować całość zadania bez podziału na ceny biletów.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada potencjał techniczny - wykaz pojazdów (autobusów, busów), dopuszczonych do przewozu osób o wymaganym standardzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, które pozostają w dyspozycji Wykonawcy (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania roku produkcji pojazdu, przedłożenia dowodu aktualnego badania technicznego pojazdów oraz ubezpieczenia OC, NNW). Zamawiający dokona oceny niniejszego warunku udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczenie, odpowiadającymi do funkcji, jakie zostaną im powierzone (Załącznik Nr 5 do SIWZ). Zamawiający dokona oceny niniejszego warunku udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

3. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (Załącznik 6 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Cena za 1 km obsługi dowozów w dni wolne od nauki - WERSJA B rozkładu jazdy - 40
 • 3 - Dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących w szczególności: a) zmiana urzędowej stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. b) wejście w życie po dniu podpisania umowy regulacji prawnych, wywołujących potrzebę zmiany umowy. 2) zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna pok. nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
15.06.2016.13.38.19_SIWZ (DOC, 1.34Mb) 2016-06-15 13:38:19 133
15.06.2016.13.44.03_SIWZ_scan (PDF, 10.36Mb) 2016-06-15 13:44:03 114
15.06.2016.13.44.26_zaczniknr1A_owiadczenieospenianiuwarunkwudziau (DOC, 43.00Kb) 2016-06-15 13:44:26 124
15.06.2016.13.44.44_zaczniknr1B_owiadczenieoniepodleganiuwykluczeniu (DOC, 42.50Kb) 2016-06-15 13:44:44 116
15.06.2016.13.44.56_zaczniknr1C_owiadczeniewsprawiegrupykapitaowej (DOC, 44.00Kb) 2016-06-15 13:44:56 123
15.06.2016.13.45.11_zaczniknr2_formularzofertowy (DOC, 52.00Kb) 2016-06-15 13:45:11 127
15.06.2016.13.45.25_zacznik_3_istotnepostanowieniaumowy (DOCX, 109.25Kb) 2016-06-15 13:45:25 127
15.06.2016.13.46.10_zaczniknr4_wykazpojazdow (DOC, 55.50Kb) 2016-06-15 13:46:10 119
15.06.2016.13.46.21_zaczniknr5_wykazosob_kierowcow (DOC, 54.50Kb) 2016-06-15 13:46:21 114
15.06.2016.13.46.51_zaczniknr6_osw_o_udost_potencj_tech (DOC, 41.00Kb) 2016-06-15 13:46:51 124
20.06.2016.12.54.43_zalacznik_3_istotnespotanowieniaumowy_I_modyfikacja (PDF, 5.50Mb) 2016-06-20 12:54:43 75
20.06.2016.12.55.22_zacznik_3_istotnepostanowieniaumowy_I_modyfik (DOCX, 107.20Kb) 2016-06-20 12:55:22 88
23.06.2016.13.36.37_zaczniknr7_osw_o_podwykonawcach (DOC, 45.00Kb) 2016-06-23 13:36:37 43

Wyjaśnienia i modyfikacje

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
23.06.2016.13.36.37 II modyfikacja SIWZ (PDF, 6.42Mb) 2016-06-23 13:36:37 99

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
15.07.2016.11.32.43 zawiadomiennie o wyborze oferty (PDF, 401.18Kb) 2016-07-15 11:32:43 85

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
22.07.2016.13.32.03 ogA oszenie o udzieleniu zamowienia BZP (PDF, 212.34Kb) 2016-07-22 13:32:03 37

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
15 cze 2016

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
15 cze 2016, godz. 13:36

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
15 cze 2016, godz. 13:36